agenda
« vorige  |  oktober 2017  |  volgende »

Woensdag 18 oktober 2017 Moderamen vergadering

 

Zondag 22 oktober 2017 Kerkdienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.15 uur

   
Voorganger Dhr. L. Wijbenga
Collecten Kerk en Alg. Kerkelijk Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Nog niet bekend
Zingen voor de dienst Lied 712
Kinderkerk Gerda en Mirjam

 

Maandag 23 oktober 2017 Redactievergadering
Locatie: H. Andringa
Tijdstip: 20.00 uur

 

Woensdag 25 oktober 2017 Kerkenraadsvergadering
Locatie: de Twaskar
Tijdstip: 20.00 uur

 

Zondag 29 oktober 2017 Zondagavondzang
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 19.30 uur

 m.m.v. Dirk Norbruis orgel en Reina Hibma saxofoon.

 

Zondag 29 oktober 2017 Fryske tsjinst/Bijbelzondag
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.15 uur

   
Voorganger Ds. J. Lindeboom
Collecten Diaconie en Alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte Nederlands Bijbelgenootschap
De paaskaars wordt aangestoken door Joukje Kloosterman
Zingen voor de dienst Lied 712
Kinderkerk Elisabeth en Danielle