ontwikkelingen binnen de ZWO-commissie Minnertsga

ontwikkelingen binnen de ZWO-commissie Minnertsga

Als ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) hebben wij ons laten informeren over een aantal  nieuwe projecten, welke  dit jaar  gaan starten.
Ook hebben wij inmiddels een informatie avond bezocht over, christenen in China.(een van de projecten)
De ZWO commissies hebben contact met elkaar, via gezamenlijke vergaderingen binnen de classis Franeker.
Naast hun afzonderlijke activiteiten en beleid, worden er in classis verband afspraken gemaakt over de steun aan specifieke projecten, vrijwel altijd gerelateerd aan projecten van "Kerk in Actie". Deze steun is zowel financieel, als ook contact met werkers in het veld.
 
De commissies waaronder ook onze commissie, zijn inmiddels een nieuwe intentie aangegaan voor een aantal nieuwe projecten voor de duur van twee jaar.
 
Het betreft de volgende projecten:

  • Opleiden van jonge predikanten in China, en verspreiden van kinderbijbels in China.
  • Opvang van kinderen in Nederland.
  • Jongeren actief in diaconaal werk in Moldavië.
 


Namens de ZWO commissie Minnertsga,
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.
 

terug