ROME EN PETRUS ROME EN PETRUS

Wij protestanten hebben daar afstand van genomen, maar als je Rome bezoekt ontkom je natuurlijk niet aan de legenden, aan de verering van heiligen, en met een beetje geduld kun je de opvolger van Petrus ontmoeten: Paus Franciscus.
Ik ben me momenteel aan het verdiepen in de persoon Petrus. Petrus is een opmerkelijk figuur. Hij is van simpele afkomst, een visser. Hij heeft een grote mond en denkt niet altijd na voor hij iets zegt. Ook is hij ontzettend leergierig. Hij loopt voorop in de strijd, en ontwijkt het gevaar niet. Vaak moet Jezus hem terechtwijzen als hij weer voor zijn beurt spreekt, of Jezus’ woorden verkeerd opvat. Natuurlijk kennen wij hem als de man die Jezus drie keer verloochend heeft. Dieper kon hij niet in de put zakken. Maar Jezus haalde hem er weer uit. Jezus zag in hem de man waarop hij zijn kerk ging bouwen. Dit was de man die toekomst gaf aan de woorden die Jezus uitsprak en de daden die Jezus deed. (In Rome hebben ze letterlijk op het graf van Petrus een kerk gebouwd. Er hebben meerdere kerken gestaan, maar de huidige kerk op het graf van Petrus is de grootste en indrukwekkendste: De Sint-Pietersbasiliek.)
Jezus bouwt op Petrus. Een man met zoveel tekortkomingen. Maar ook zeker een man met veel talenten. Petrus dacht vaak Jezus te snappen en te kennen. 9 van de 10 keer zat hij ernaast. Misschien, en dat is wel een aparte gedachte, toen Petrus Jezus verloochende, en zei hem niet te kennen, misschien had Petrus het toen wel voor het eerst bij het rechte eind. Kende hij Jezus eigenlijk wel? Misschien sprak Petrus wel de waarheid toen hij zei: ik ken hem niet.
Hoe vaak claimen wij wel niet dat wij God kennen. Hoe vaak beweren wij te weten wat God wil en denkt. Hoe vaak zitten wij er niet naast? Hoe goed kennen wij Jezus eigenlijk?
We weten hoe Jezus, na zijn opstanding, Petrus met zijn verloochening confronteert. Tot 3 keer toe vraagt Jezus aan Petrus of hij van hem houdt? Petrus, tot tranen bewogen, geeft hierop antwoord door te zeggen: U weet toch dat ik van u houd? Een pijnlijke confrontatie, maar ook een prachtig voorbeeld hoe juist een man die tekort schiet, als voorbeeld dient voor alle andere mensen. Een heilige is ook maar gewoon een mens. Net zoals u en ik.
Rome, een stad met een geweldige maar ook gewelddadige geschiedenis. Een stad waar je de drukte vindt, maar ook de rust. De stad waar Petrus niet wegliep toen het er op aan kwam. Een stad waar ik nog niet uitgekeken ben.
Lieuwe T. Wijbenga
 
 

terug