Dorcas Hulp & Ontwikkeling Dorcas Hulp & Ontwikkeling

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
Minnertsga – Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven.
 
Voor de actie van 3 november a.s. zoeken wij nog enkele vrijwilligers.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Betty Dijkstra-Posthuma tel. 471624 of
Gerrie Glazema-Akkerman tel. 471780.
 
We hopen op uw medewerking,
vriendelijke groet, de Diaconie.
 
 

terug