BERICHT VAN HET AVONDGEBED  BERICHT VAN HET AVONDGEBED 

7 maart kwart over 7 Twaskar 
4 aprilkwart over 7Twaskar 
2 meikwart over 7Twaskar 
6 junikwart over 7Twaskar 
4 julikwart over 7Twaskar 
Het gebed zal worden gehouden voor alle gemeenteleden die het nodig hebben in onze gemeente maar ook daarbuiten. Als u wilt doorgeven voor wie we kunnen bidden, graag! 
En natuurlijk voor Israel, alle vervolgde christenen en voor alle mensen die in nood zijn. 
Zou u weer mee willen bidden, zodat het gebed door gaat. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra 
Alice Dijkstra 
Wietske Lautenbach 
Petra Abma 
Froukje Kuiken  471265. 
 

terug