Werelddiaconaat: Werelddiaconaat:

Op zondag 8 oktober staat de dienst in het tekenen van het werelddiaconaat.
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:
 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden.
Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
Op zondag 8 oktober collecteren we voor ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan dit werk van het werelddiaconaat!
De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van 1 t/m 7 oktober bij u worden opgehaald.
De Diaconie.
 

 
Collecten augustus Collecten augustus

DIACONIE

De 2 diaconale collecten van de maand augustus hebben € 277,20 opgebracht.
Er is in de maand augustus € 29,50 gegeven aan de bloemengroet.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
 

 
Ziekenbriefjes/bloemengroet: Ziekenbriefjes/bloemengroet:

Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty Dijkstra: 0518-471624
Maartje Wassenaar: 0518-471638

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
 

 
Dorcas Hulp & Ontwikkeling Dorcas Hulp & OntwikkelingA.s. vrijdag 3 november doen wij weer mee aan de Dorcas voedselactie. U kunt weer meehelpen door extra boodschappen te doen van het voedsellijstje van Dorcas. Dit kan in de Supermarkt de Dagwinkel in Minnertsga.
Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
Minnertsga – Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven.
 
Voor de actie van 3 november a.s. zoeken wij nog enkele vrijwilligers.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Betty Dijkstra-Posthuma tel. 471624 of
Gerrie Glazema-Akkerman tel. 471780.
 
We hopen op uw medewerking,
vriendelijke groet, de Diaconie.