Kerstactie voor de minima op het Bildt 2017 Kerstactie voor de minima op het Bildt 2017

 Als gezamenlijke kerken op het Bildt houden we nu al een aantal jaren de     ‘Kerstactie voor de minima’. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om mensen die van een minimum inkomen moeten zien rond te komen in de dure decembermaand een steuntje in de rug te geven. De actie is bedoeld voor bovengenoemde inwoners van de gemeente het Bildt, onafhankelijk van het feit of ze nu wel of niet lid zijn van een kerkelijke gemeente.
Het doet ons goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geweldig voor deze actie geven waardoor dit initiatief mogelijk is. Ook dit jaar willen wij deze actie weer graag houden.
Als u tot een één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de gemeente het Bildt dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als:
 
1.  u  alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en geen
      student; uw netto maandinkomen bedraagt € 987,- of minder.
2.  u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 987,- of
     minder.
3.  u een echtpaar vormt of samenwonend  bent (met of zonder kinderen) met
     een netto maandinkomen van € 1410,- of minder.
4.  u  65 jaar bent of ouder met alleen een AOW-uitkering. (zonder extra
     pensioen)
 
Het enige dat u hoeft te doen is vóór 1 december a.s.   te reageren door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.
Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd.
U kunt het ingevulde strookje opsturen naar:
                                        Diaconaal Team Protestantse Gemeente
                                        Van Harenstraat 67
                                        9076 BT  St. Annaparochie

Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven.
 
Tenslotte vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening: NL21RABO 0 1498.80.294  van de Diaconie Protestantse Gemeente  te St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’. Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken.
 
Daarnaast is het ook dit jaar mogelijk om u op te geven voor de december maaltijd , deze zal op zondag 17 december plaatsvinden (om 12.00 uur).  Als u wilt aanschuiven dan kunt u dat hieronder op het antwoordstrookje aangeven. 

 
Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en sturen naar bovenstaand adres
 
Naam: ………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ………………………………………………………………........................
 
Ik/wij komen graag op 17 december voor de maaltijd: …….persoon/personen
Telefoonnummer: …………………………….. (alleen bij deelname decembermaaltijd)
 
Tot welke categorie behoort u?     1           2            3           4                  (graag omcirkelen)
 
Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van één minimum inkomen ..….
Hoeveel inwonende minderjarige kinderen heeft u........
 

 
Heilig Avondmaal: Heilig Avondmaal:

Op zondag 19 november hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren, zittend in de banken.
De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor:
Minima op het Bildt (zie ook op pagina 18/19).
Als gezamenlijke kerken op het Bildt,  willen wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen gemeente, in ons eigen dorp.
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum inkomen,  in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze actie.
Als diaconie vonden wij het daarom een mooie gelegenheid om de avondmaalscollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze mensen  een goede december maand van te maken.  Helpt u daarbij?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 

 
September September

 
De opbrengsten van de 3 diaconale collecten van september hebben € 347,80 opgebracht.
De avondmaalcollecte van 24 september voor Het Rode Kruis bestemd voor de modderstroom in Sierra Leone heeft € 600,00 opgebracht.
In september is aan de bloemengroet € 11,25 gegeven.
De opbrengst van de collecte van de Israëlzondag is € 145,85 en dit bedrag is overgemaakt naar de Protestantse Kerk Nederland o.v.v. Kerk en Israël.
De werelddiaconaatcollecte van 8 oktober bestemd voor de betere levensomstandigheden van de vrouwen in Zuid-Soedan heeft € 369,50 opgebracht.
De opbrengst van de deeldoosjes is € 881,92 en daarbij is er nog € 130,00 overgemaakt op de rekening van de diaconie.
Tezamen is dit € 1381,42 en dit mooie bedrag is overgemaakt naar Kerk in Actie o.v.v. werelddiaconaat Zuid-Soedan.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
 
 

 
Werelddiaconaat: Werelddiaconaat:

Op zondag 8 oktober staat de dienst in het tekenen van het werelddiaconaat.
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:
 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden.
Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
Op zondag 8 oktober collecteren we voor ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan dit werk van het werelddiaconaat!
De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van 1 t/m 7 oktober bij u worden opgehaald.
De Diaconie.
 

 
Collecten augustus Collecten augustus

DIACONIE

De 2 diaconale collecten van de maand augustus hebben € 277,20 opgebracht.
Er is in de maand augustus € 29,50 gegeven aan de bloemengroet.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
 

 
Ziekenbriefjes/bloemengroet: Ziekenbriefjes/bloemengroet:

Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty Dijkstra: 0518-471624
Maartje Wassenaar: 0518-471638

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
 

 
Dorcas Hulp & Ontwikkeling Dorcas Hulp & OntwikkelingA.s. vrijdag 3 november doen wij weer mee aan de Dorcas voedselactie. U kunt weer meehelpen door extra boodschappen te doen van het voedsellijstje van Dorcas. Dit kan in de Supermarkt de Dagwinkel in Minnertsga.
Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
Minnertsga – Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven.
 
Voor de actie van 3 november a.s. zoeken wij nog enkele vrijwilligers.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Betty Dijkstra-Posthuma tel. 471624 of
Gerrie Glazema-Akkerman tel. 471780.
 
We hopen op uw medewerking,
vriendelijke groet, de Diaconie.