Thema-gemeenteavond 7 februari 2018:  Thema-gemeenteavond 7 februari 2018: 

In de afgelopen periode is er op initiatief van de landelijke kerk een aantal zgn. missionaire rondes in ons land gehouden.
De gedachte vanuit deze missionaire rondes is om de kerk te ondersteunen in deze tijden van grote veranderingen en om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen.
Als we het over de kerk hebben  dan hebben we het over al die mensen die Jezus  willen volgen  op zijn weg naar de nieuwe wereld van God.
Als we deze weg gaan, betekent dit ook dat we op het gebied van evangelisatie veel meer nadruk leggen dan tot nu toe het geval is.
Naar aanleiding van de missionaire rondes is hiertoe een aantal aanzetten tot beleid gedaan.
 

lees meer »
 
ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018 ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018

Zoals gebruikelijk staan er voor het komende seizoen weer tal van activiteiten op stapel, zoals groothuisbezoek, bijbelkring, ontmoetingsgroepen etc.
Voor al deze activiteiten kunt u zich opgeven door invulling van het bij Tsjerkenijs gevoegde formulier,
Dit (ingevulde) formulier wordt in september bij u opgehaald. Wij hopen dat veel gemeenteleden zich voor deelname aan deze activiteiten zullen aanmelden.
Door deelname aan de activiteiten kunnen we in kleine kring met elkaar in geloofsgesprek gaan en kunnen we de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid versterken.
U/jij doet toch ook mee!!
 

 
Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer »
 
Bankje en infobord Bankje en infobord

Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels, mede dankzij de opbrengst van de vorig jaar gehouden bazaar, op de stoep rond het kerkhof een fraai passend bankje met prullenbak is geplaatst en bij de ingang van de kerk een informatiebord. Via dit bord kan informatie over de kerk en het kerkhof worden verstrekt.  Wij hopen dat zowel het bankje als het bord een nuttige voorziening zullen vervullen.
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.
 

 
Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Op 1 oktober 2015 verscheen het visiedocument met als titel: waar een Woord is, is een weg.
Op 12 november a.s. zal de synode zich over dit stuk buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2015 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Het is zeer de moeite waard om van dit synoderapport met bijbehorende stukken kennis te nemen.
Deze kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl
 

 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.