OPEN HUIS OPEN HUIS

‘Kerkproeverij, een open huis” is een landelijk thema waarbij in het hele land de kerkdeuren opengaan. Doel van de campagne is dat mensen in de kerk iemand uit hun omgeving persoonlijk meevragen naar de kerk. Dat kan heel spannend zijn en voor veel mensen is dit best een drempel. We vinden het vaak wel voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het mom dat iedereen welkom is. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Dat kan door actief mensen uit te nodigen in onze omgeving om eens mee te gaan naar een kerkdienst die speciaal voor hen georganiseerd wordt.


Het is een spannende opdracht. En het zorgt ook voor een grote verantwoordelijkheid. Want het gaat er niet om dat de mensen een kerkgebouw van binnen zien. Het doel is de mensen mee te nemen in de vieringen van kerkdiensten. En dat brengt ons bij de vraag: met welke bedoeling of betekenis vieren wij onze kerkdiensten? Bij de startdienst zullen we hier meer van laten zien en horen.
Het is als het ware een kijkje achter de schermen. De dingen die we doen en zeggen hebben soms uitleg nodig. Het is hetzelfde als je de bijbel leest. Zou je alleen de tekst hebben, dan lees je het wel, maar je weet niet wat je ervan moet denken. Bijbelteksten hebben uitleg nodig. En je moet je altijd weer de vraag stellen: ‘wat heeft de schrijver met deze tekst bedoelt’?
Ook voor mij persoonlijk is dat altijd weer een uitdaging om tot het begrijpen van een tekst te komen. Ook ik word nog altijd verrast door de vele manieren waarop een Bijbeltekst of verhaal gelezen kan worden. Teksten die ik vele malen heb gelezen, komen plotseling in een ander daglicht te staan. Dat kan soms tot verwarring lijden of je onrustig maken. Zelf ervaar ik dat niet zo. Op het moment dat ik ervan uitga dat ik de hele Bijbel begrijp, zal ik er ook niet meer door geraakt worden. Verrast worden of op een ander pad gestuurd worden is spannend en maakt je misschien ook wel bang. Maar juist daardoor leren we meer over de bijbel, meer over ons geloof en ook meer over onszelf.
Ik hoop dat we tijdens de startzondag en Groothuisbezoeken, maar ook tijdens al die andere activiteiten die we dit seizoen mogen beleven, elkaar kunnen verrassen in onze denkwijze. Dat we niet alleen ‘open huis’ zijn als kerk, maar dat we ook persoonlijk onszelf kunnen ‘openen’. Dat we een kijkje achter de schermen geven van onze eigen geloofsovertuiging. Een spannende opdracht, maar wel één waarbij we veel van elkaar kunnen leren en waarbij we ook in ons geloofsleven weer een nieuwe stap kunnen maken. Loopt u met ons mee?
Lieuwe T. Wijbenga.
 
 

 
 
OPEN HUIS
De Tsjerkenijs van september is traditioneel ook de opening van het nieuwe kerkelijke seizoen. U kunt zich ook dit komende winterseizoen weer opgeven voor verschillende kerkelijke activiteiten. Het thema dit jaar is “Kerkproeverij, een open huis”. Bij onder meer de startzondag en de Groothuisbezoeken zullen we dieper op dit onderwerp ingaan. Maar ik wil er, bij wijze van introductie, nu al iets over vertellen. ‘Kerkproeverij, een open huis” is een landelijk thema waarbij in het hele land de kerkdeuren opengaan. Doel van de campagne is dat mensen in de kerk iemand uit hun omgeving persoonlijk meevragen naar de kerk. Dat kan heel spannend zijn en voor veel mensen is dit best een drempel. We vinden het vaak wel voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het mom dat iedereen welkom is. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Dat kan door actief mensen uit te nodigen in onze omgeving om eens mee te gaan naar een kerkdienst die speciaal voor hen georganiseerd wordt.
Het is een spannende opdracht. En het zorgt ook voor een grote verantwoordelijkheid. Want het gaat er niet om dat de mensen een kerkgebouw van binnen zien. Het doel is de mensen mee te nemen in de vieringen van kerkdiensten. En dat brengt ons bij de vraag: met welke bedoeling of betekenis vieren wij onze kerkdiensten? Bij de startdienst zullen we hier meer van laten zien en horen.
Het is als het ware een kijkje achter de schermen. De dingen die we doen en zeggen hebben soms uitleg nodig. Het is hetzelfde als je de bijbel leest. Zou je alleen de tekst hebben, dan lees je het wel, maar je weet niet wat je ervan moet denken. Bijbelteksten hebben uitleg nodig. En je moet je altijd weer de vraag stellen: ‘wat heeft de schrijver met deze tekst bedoelt’?
Ook voor mij persoonlijk is dat altijd weer een uitdaging om tot het begrijpen van een tekst te komen. Ook ik word nog altijd verrast door de vele manieren waarop een Bijbeltekst of verhaal gelezen kan worden. Teksten die ik vele malen heb gelezen, komen plotseling in een ander daglicht te staan. Dat kan soms tot verwarring lijden of je onrustig maken. Zelf ervaar ik dat niet zo. Op het moment dat ik ervan uitga dat ik de hele Bijbel begrijp, zal ik er ook niet meer door geraakt worden. Verrast worden of op een ander pad gestuurd worden is spannend en maakt je misschien ook wel bang. Maar juist daardoor leren we meer over de bijbel, meer over ons geloof en ook meer over onszelf.
Ik hoop dat we tijdens de startzondag en Groothuisbezoeken, maar ook tijdens al die andere activiteiten die we dit seizoen mogen beleven, elkaar kunnen verrassen in onze denkwijze. Dat we niet alleen ‘open huis’ zijn als kerk, maar dat we ook persoonlijk onszelf kunnen ‘openen’. Dat we een kijkje achter de schermen geven van onze eigen geloofsovertuiging. Een spannende opdracht, maar wel één waarbij we veel van elkaar kunnen leren en waarbij we ook in ons geloofsleven weer een nieuwe stap kunnen maken. Loopt u met ons mee?
Lieuwe T. Wijbenga.
 
 
 

 
 

terug