Verslag bezoek Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Verslag bezoek Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Verslag van het bezoek aan de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen


Zondag 21 februari zijn we met de groep Geloven…..zo doen wij dat !
naar de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Leeuwarden geweest,
ook wel de Mormonen genoemd.
Om 15.00 uur werden we hartelijk ontvangen door Dhr. Niemeijer.
Hij vertelde over het ontstaan van de Mormonen, de invulling van de
kerkdiensten en de levenswijze van de leden.
Naast de Bijbel wordt ook het boek van Mormon als heilige schriftuur beschouwd.
Dhr. Niemeijer vond de overeenkomsten van de beide religies veel belangrijker
dan de verschillen.
De Mormonen vinden een gezonde levensstijl belangrijk, daarom gebruiken
ze geen alcohol, drugs, tabak, koffie en thee.
Polygamie (meerdere vrouwen binnen een huwelijk) werd vroeger toegestaan,
wie nu polygamie bedrijft kan geen lid meer van de kerk zijn. Binnen de kerk is het huwelijk, het gezin en kinderen heel belangrijk. Het gezin is de belangrijkste organisatie binnen de kerk.
Iedere zondag is er een dienst die bestaat uit verschillende onderdelen namelijk
• Viering van het avondmaal met water en brood
• Lezingen en liederen zingen ( geen dominee )
• Pauze
• Bijbelstudie (verschillende leeftijdsgroepen zijn op hun eigen manier bezig met bijbel
en geloof )
Een bijeenkomst duurt ongeveer 3 uur en iedere zondag zijn er 25 á 30 leden aanwezig.
Tijdens de dienst wordt er geen collecte gehouden , elk lid geeft één tiende van zijn
of haar inkomen.
Binnen de organisatie worden alle werkzaamheden gedaan door vrijwilligers, niemand wordt hiervoor betaald.
Om 16.30 uur zijn we weer huiswaarts gegaan , het was een leerzame middag en zeer
zeker de moeite waard.

Met vriendelijke groet,

Willem en Afke Joostema

 

terug