Verslag Kleasterbesite

Verslag Kleasterbesite

Kloosterweekend 19 t/m 21 juni.

Op vrijdag 19 juni zijn we met 10 mensen vanuit Minnertsga vertrokken naar het Limburgse Echt om daar een weekend in de abdij Lilbosch door te brengen. Deze abdij is gesticht in 1883 en behoort tot de trappistenorde. In dit klooster wonen 15 monniken. De abdij voorziet voor het grootste gedeelte in zijn levensonderhoud door de eigen boerderij. Al sinds de 6de eeuw onthoudt deze orde zich van het eten van vlees. Bij de trappisten draait het om toewijding aan het leven van gebed en boete.

Rond 18.00 uur kwamen we aan in het klooster. We werden verwelkomd door broeder Johannes. Na een kort rondleiding werden de kamers verdeeld en gingen we aan tafel voor een broodmaaltijd. Om 20.30 uur was het laatste koorgebed voor die dag. Deze hebben we bijgewoond. Wij zaten in de kerkbanken, de monniken zaten achter het altaar in het koorgedeelte. Elk koorgebed heeft een eigen naam. Het laatste koorgebed wordt aangeduid met completen. Het koorgebed van 4.30 uur heet metten, lauden is het tweede koorgebed op de dag, dat om 7.10 uur is. Het derde koorgebed, om 12.10 uur, is het middagofficie. Het koorgebed om 17.15 uur heet vesper. Elk koorgebed worden er psalmen, schriftlezingen, gebeden en hymnen gezongen en voorgelezen. Voor ons als gasten lagen boekjes klaar, zodat we de koorgebeden konden volgen. Wanneer je op en rond het terrein van de abdij bent, weet je door het luiden van de klokken wanneer er weer een koorgebed is. Op zondag is er om 10.00 uur een extra dienst waarin de eucharistie gevierd wordt. Vanuit het dorp zijn er dan ook mensen bij de dienst aanwezig. Bij deze dienst krijgen de mensen alleen een hostie. Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koffie drinken. Op de andere dagen wordt de eucharistie om 17.15 uur gevierd. Dan krijgen de kerkgangers naast een hostie ook een slokje uit de wijnbeker.

Naast het bijwonen van de koorgebeden die op vaste tijden zijn, worden ook de maaltijden en het koffie drinken op vaste tijden gedaan. Ontbijt is om 8.00 uur, middageten om 12.30 uur in stilte met op de achtergrond klassieke muziek en het avondeten om 18.15 uur.

Naast de koorgebeden en de maaltijden, hadden we ook nog de nodige vrije tijd. Deze werd opgevuld door wandelen, lezen, spelletjes doen of een bezoek aan de abdijwinkel brengen. Op zaterdagochtend hebben we een rondleiding door het klooster gehad. We kregen uitleg over de verschillende onderdelen in de kerk en hebben een aantal privéruimtes bezocht. In het klooster is veel glas in lood te zien. Dit is grotendeels gemaakt door broeder Victor. In veel ramen zijn Bijbelse verhalen uitgebeeld, zoals Zacheüs en Adam en Eva in het paradijs. Op zaterdagavond hebben we een gesprek gehad met de abt van het klooster, broeder Malachias. Dit was een fijn gesprek, wat zeker tot nieuwe inzichten heeft geleid.

Rond half twee zondagmiddag zijn we weer vertrokken. Het was een zeer mooi en inspirerend weekend voor ons allemaal. Dit stukje wil ik besluiten met de vier regels waar de meeste psalmen mee eindigen.

Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Zo was het in den beginne, zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Elizabeth Zuidema

terug