VOORZIENING VACATURE KERKELIJK WERKER VOORZIENING VACATURE KERKELIJK WERKER

Wij zijn als kerkenraad bijzonder blij en dankbaar dat wij u als gemeente kunnen meedelen dat inmiddels is voorzien in de door het vertrek van Lieuwe Wijbenga ontstane vacature voor kerkelijk werker.
De kerkenraad heeft namelijk op 26 juni j.l. op voordracht van de sollicitatiecommissie unaniem besloten om Tsjikke Martsje Bloem voor 0,7 fte aan te stellen als onze nieuwe kerkelijk werker. Tsjikke is 26 jaar en woont in Hijum.
Zij heeft de HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gevolgd aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
Zij heeft in haar studentenperiode verschillende werkervaringsplekken en stages gevolgd.
Verder is zij op dit moment voor 12 uur werkzaam als jeugdwerker bij de Protestantse Gemeenten van Nijega, Opeinde en de Tike.
De datum van indiensttreding en haar bevestiging als ouderling-kerkelijk werker zullen nog nader worden vastsgesteld.
Wij wensen Tsjikke alvast bijzonder welkom in ons midden en wij hopen uiteraard op een vruchtbare samenwerking tot eer van God en tot opbouw van onze gemeente.

Piet Haagsma, voorzitter.
 
 
Clubleiding Clubleiding
Gezocht:

Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met kinderen te werken dan zoeken we jou!!
We zijn op zoek naar enthousiaste begeleiding voor groep 7/8 en de 12+ groep.
Heb je interesse dan kun je je aanmelden op telefoonnummer
 06-11260387 of per email 
 
GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL
(LAATSTE MOGELIJK OM OP TE GEVEN)
 
lees meer »
 
Sûnt in pear jier ha wy de ‘blommegroet’ Sûnt in pear jier ha wy de ‘blommegroet’
Minsken dy’t in steuntsje yn de rêch brûke kinne, krije de blommen, dy’t sneins yn tsjerke stean, thús besoarge.


Om’t der wikeliks mar ien bosk blommen út te jaan is, krije oaren in kaart.
 
lees meer »
 
ALPHA CURSUS ALPHA CURSUS
Hoi allegearre,
Yn jannewaris binne wy los gongen mei sa‘n 9 doarpsgenoaten út Minnertsgea oan in Alpha kursus.
 
lees meer »
 
Classis Zendingsproject is: Rwanda Classis Zendingsproject is: Rwanda
Het verhaal van mama Rose uit Rwanda
lees meer »
 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling
  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.