Een geslaagde Bazaar Een geslaagde Bazaar

Het is nagenieten van de geslaagde Bazaar  op 19 oktober jl. 

Er is een  mooi financeel bedrag binnen gehaald. Samen met Plaatselijk Belang gaan we aan de slag om hier een goede bestemming voor te vinden. In het volgende Tsjerkenijs maken we hier meer over bekend.
De Bazaar is niet alleen financieel geslaagd,  het was ook een dag met veel gezelligheid en  met veel gesprekken en ontmoetingen. Dit zien we ook als een neven doel voor het organiseren van de bazaar. 
 

lees meer »
 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling

  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.
 

 
ADVENTSKRANT ADVENTSKRANT

Het is al weer voor de 5e keer dat wij als commissie een adventskrant samenstellen. Zoals u waarschijnlijk wel weet verschijnt er in december geen "Tsjerkenijs", kerkdiensten en andere kerkelijke berichten staan dan in de adventskrant.
 

lees meer »
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Dinsdag 6 november en niet op woensdag willen we het avondgebed houden in verband met de gemeenteavond van 7 november a.s. en nu willen we bidden bij mij thuis, Ferniawei 21 om kwart over 7 tot 8 uur.
We willen danken voor de dingen die goed gaan en we willen bidden voor mensen die eenzaam zijn, en die verdriet hebben omdat ze een dierbare hebben verloren, kort of langer geleden, en voor de jongeren in deze tijd.
Welkom.
 

lees meer »
 
Kerstactie voor de minima 2018 Kerstactie voor de minima 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de Gemeente “Het Bildt” samen met die van Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan in Gemeente Waadhoeke.
Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de “kerstactie voor minima“ ook in 2018 te organiseren. Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente “ Het Bildt” wonen (onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van een kerkelijke gemeente) en voor hen die lid zijn van een kerk binnen de voormalige gemeente “Het Bildt”.
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de voormalige gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als:
 

lees meer »
 
NOGMAALS: ISRAËL-REIS NOGMAALS: ISRAËL-REIS

Mei 2017 hebben we met een groep een prachtige reis naar Rome gemaakt; de eeuwige stad van de Romeinen, maar ook van het christendom. In de loop van de tijd kwam er wel eens een vraag om met een groep naar Israël te gaan, het land van de Bijbel, het land ook waar Jezus heeft rondgelopen, geleerd, genezen heeft. Een bijzonder land is het; een land van onrust, een land van vrede, een land aan de basis van de volgelingen van Jezus.
Via deze weg wil ik eens peilen of er interesse is en van hoeveel. Zelf dacht ik aan het najaar 2019, maar is misschien beter voorjaar 2020. Heb je interesse, geef dit door aan mij.
Inmiddels hebben een aantal mensen aangegeven interesse te hebben! Reageer snel!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
KERKKOOR MINNERTSGA

KERKKOOR MINNERTSGA

Vanaf oktober oefent het kerkkoor weer in de Twaskar. De eerstvolgende repetitie is op dinsdagavond 2 oktober, van 19.30 tot 20.30 uur.
U bent natuurlijk van harte welkom om mee te zingen. Maar u kunt ons ook helpen door nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek aan te dragen. Dus komt u een lied tegen wat onbekend is en wat u graag wilt ontdekken, laat het ons weten.
Lieuwe Wijbenga.
 

 
Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Minnertsga Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Minnertsga

Van de voormalige Gereformeerde Kerk in Minnertsga is een historisch overzicht verschenen.
Belangstellenden kunnen dit overzicht raadplegen via onderstaande link: 
https://gereformeerdekerken.info/2018/03/22/de-gereformeerde-kerk-te-minnertsga/