Bedankt! 

Bedankt! 

Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het inzamelen van oud ijzer. Door uw hulp hebben we een mooi bedrag bij elkaar verzameld van maar liefst €1095,-. Hier kunnen we weer leuke activiteiten van doen. Heel erg bedankt!! 
Namens Club Minnertsga. 
 

 
NIEUWS OVER DE BAZAAR NIEUWS OVER DE BAZAAR

In de wintermaanden zijn er alweer heel wat mensen actief geweest, om alvast iets voor de bazaar klaar te maken. Er zijn al heel wat sokken, knuffels en andere leuke dingen gemaakt.

Ook de mannen van de houtbewerking zitten vol met ideeën. Dat belooft wat voor de verkoop van de bazaar op 19 oktober in MFA De Doarpsfinne!
Ons doel is om een gezellige dag te creëren en een mooi bedrag op te halen. Daarnaast is het ook fijn dat dorpsgenoten op deze manier creatief bezig zijn en willen bijdragen met hun tijd en energie.


 
 

lees meer »
 
Dorpsgenoten en oud dorpsgenoten,  Dorpsgenoten en oud dorpsgenoten, 

Tsjerkepaad! 
Het is bijna zover. 
Vanaf 7 juli t/m 8 september is er in de  
Meinarsdkerk te Minnertsga een tentoonstelling Te zien die gaat over: 
oud Minnertsga, over de brand in 1947 EN over de veranderingen die hebben plaats 
gevonden in ons dorp. 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM  
’ S MIDDAGS TUSSEN 13.30 UUR EN 17.00 UUR. 
 
  
Tot ziens! 
Met vriendelijke groet, 
Team Tsjerkepaad en Team b.d.c. 
 

 
Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Minnertsga Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Minnertsga

Van de voormalige Gereformeerde Kerk in Minnertsga is een historisch overzicht verschenen.
Belangstellenden kunnen dit overzicht raadplegen via onderstaande link: 
https://gereformeerdekerken.info/2018/03/22/de-gereformeerde-kerk-te-minnertsga/

 

 
Oproep….oproep…….oproep……oproep….. 

Oproep….oproep…….oproep……oproep….. 

Wie wil ons kinderkerk team komen versterken?  
 

lees meer »
 
KERKKOOR 

KERKKOOR 

De laatste repetitie van het kerkkoor dit seizoen was op 26 juni. We hebben dit seizoen weer veel nieuwe liederen geleerd. Ook de liederen die we als gemeente voor de dienst zingen, raken al aardig ingeburgerd. De eerste repetitie van het kerkkoor na de vakantie is op dinsdagavond 4 september, van 19.30u tot 20.30u, in de Meinardskerk. Ook nieuwe zangers/zangeressen zijn van harte welkom. Kom gerust eens langs en zing mee (heb je een Nieuw Liedboek in je bezit, dan deze graag meenemen). 
Vr. groet, Lieuwe