Nieuwsbrief januari 2021  Nieuwsbrief januari 2021 

Als onze jongste kat, Leo, ‘s morgens binnenkomt, gaat ze op haar achterpootjes staan om haar kopje tegen je hand aan te duwen. Ze springt op schoot en geeft kopjes tegen je hand, de tafel, je kin en ze spint als een naaimachientje en geeft mauwtjes van blijdschap.  Ze is blij dat ze weer binnen is ook al is ze maar een uurtje buiten geweest. Ze heeft de aandacht en fysiek contact heel erg nodig, vindt zij, maar wij vinden het heerlijk dat ze zo thuis komt. 

Mensen hebben ook aandacht nodig, even elkaar spreken even elkaar zien. Mensen hebben het ook nodig om een aanraking te ontvangen ook al is het in de vorm van een hand. Mensen zijn net als onze katten. Mensen willen ook echt thuis komen.  

Het afgelopen jaar hebben Tsjikke en ik gestudeerd op het boek Exodus. Het boek van de uittocht. Het boek van het ontstaan van het volk Israël. Het volk dat uiteindelijk thuis zal komen in een land, maar belangrijker in dit boek, dat ze thuis mogen komen bij God. Zij kunnen zich neervleien bij de Heer, zoals onze katten dat bij ons doen.  

Graag zouden we fysiek in contact met God willen komen. Dat lijkt misschien onmogelijk. En toch hoor ik wel eens van mensen dat ze hebben gevoeld dat God een arm om hen heen sloeg. Wat een mooie ervaring is dat. Alleen al dat je weet, dat Hij er is en juist in een moeilijke periode met je mee wil gaan, er bij wil zijn.  Dat is thuis komen bij God. Dat maakt mij blij. ‘Wees blij in de Heer te allen tijde” schrijft Paulus. Hij zal opgesloten in de stad Filippi. Niet de beste plek om te zijn, maar hij was toch blij.  

Paulus zat in een gedwongen lockdown, gevangen. Wij zijn op dit moment in een lockdown om met elkaar een weg van veiligheid en vrijheid te vinden. Onze vrijheid is in dat opzicht even niet zoals we gewend zijn, maar we krijgen straks, hopen we, meer vrijheid terug. In ieder geval mogen wij als volgelingen van Jezus al veel vrijheid hebben, omdat wij vertrouwen op God, dat die ons rust zal geven. Wij hoeven niet in angst te leven, wel in voorzichtigheid, omdat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dat betekent vrij zijn!! 

Leo vindt het heerlijk om ‘s morgens naar buiten te gaan, maar ze vindt het ook heerlijk en is zeer blij om thuis te komen. Haar vrijheid van buiten rondstruinen en naar binnen willen is onmetelijk groot en ook afgegrensd door haar plek, waar zij zich veilig voelt.  

Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar. Ga in vrijheid en blijdschap met de Heer. 

Jelte Lindeboom  

 

Pastoralia 

De afgelopen tijd is een aantal mensen toch in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege onder andere corona.  Wij wensen hen goed herstel in de thuissituatie. 

Daarnaast is een aantal mensen, die thuis kunnen verblijven, maar wel geregeld voor onderzoek en/of behandeling naar het ziekenhuis moeten.  

Allen heel veel sterkte, Gods zegen, troost en kracht gewenst. Bidt voor hen, stuur eens een kaartje of bel eens; het wordt zeer gewaardeerd merken we steeds weer. 

 

Lockdown 

Tot 19 januari zou er een lockdown zijn, deze is met drie weken verlengd tot en met 9 februari. Nu vieren we op zondag zonder bezoekers, dat blijft zo tot en met 7 februari. In de week daarvoor weten we meer en zal er opnieuw worden bekeken water dan kan. In overleg met onze classispredikant is duidelijk geworden, dat het zeer dringende advies van de landelijke kerk is geworden om helemaal niet meer te zingen, ook niet met een zanggroepje. Tijdens de diensten zijn de volgende mensen in de kerk die ook dan afstand houden en bij verplaatsing mondkapjes dragen: de koster, de organist, de voorganger, de ouderling van dienst en bij het avondmaal een diaken. In totaal zijn dat maximaal 5 mensen tegelijk in de kerk. 

Op 31 januari gaat de werelddiakonaatsdienst niet door, wel is er een gewone dienst. Op 7 februari vieren we met elkaar het heilig avondmaal ieder thuis. Hierover meer in Tsjerkenijs. 

Voor het pastoraat betekent het dat telefonisch mensen benaderd worden en in uiterste gevallen een van de pastores naar de mensen toe gaat.  

Dit alles in verantwoordelijkheid naar en voor elkaar! 

 

Collecte werelddiaconaat 

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor 

ons uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden. In zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze 

droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het 

klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker om: 

héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond, om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken, om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood. 

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen 

van de klimaatverandering. Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp vooruit. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u via Kerk in Actie onder andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Helpt u mee? 

Uw bijdrage kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL93 RABO 0119 300 427 

o.v.v. Ethiopië. 

 

Open kerk 

Iedere donderdagochtend is er van 9:30 uur t/m 11:30 uur de mogelijkheid om naar de kerk te gaan.  In de kerkzaal kan er een kaarsje aangestoken worden, kan er rustig in stilte gezeten worden of kun je een mooie tekst lezen. Ook is altijd een van de pastores aanwezig om een praatje mee te maken.  Wij, de pastores, worden altijd blij verrast door de bezoekjes op donderdagochtend en vinden het mooi om te zien dat mensen hier gebruik van maken.  

Schroom niet om de drempel over te komen. Wel vragen we om een mondkapje op te doen en de looproute te volgen. 

 

Belfreonen.  

Begin december is een groepje dorpsgenoten van start gegaan als belfreon. Meestal telefonisch, maar soms ook gewoon met een klein vriendschappelijk bezoekje. Soms was het een nieuw contact, maar ook hebben belfreonen contact gezocht met iemand die ze al langere tijd niet waren tegengekomen.  

Nu iedereen meer aan huis gebonden is het voor velen van ons stil geworden. We komen elkaar niet meer tegen in de kerk, op straat of in de dagwinkel. We horen minder wat er in het dorp of in de gemeente gebeurt. We zijn minder in de gelegenheid om gewoon maar even uit belangstelling te vragen hoe het met de ander is. In deze moeilijke tijd met veel beperkingen voor iedereen, is een onverwachts telefoontje van iemand uit het dorp heel verrassend. Probeer contact te zoeken met iemand die je al langere tijd niet hebt gesproken. Het hoeft geen moeilijk gesprek te zijn, alleen een belangstellende vraag kan al goed doen en heel waarde vol zijn. Wil je belfreon worden of heb je vragen neem dan contact op met: Wietske Spoelstra tel. 471535, belfreonen@hotmail.com 

   

Tot slot 

In deze tijd van beperkingen mogen we vooral ook kijken naar wat wel kan en wat tot zegen kan zijn voor mensen om je heen. Houdt moed, houdt vol, wees tot zegen, ontvang zegen tot eer van de Heer! 

Tsjikke Bloem, tsjikkemartsjebloem@msn.com, 06-12571785 

Ds. Jelte Lindeboom, jlindeboom8@gmail.com, 06-37354345 

 
KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN
Opnieuw zijn we in een situatie gekomen dat veel gesloten is net als aan het begin van het jaar. De diensten willen we wel door laten gaan, maar dan via de kerktelefoon en de kerkomroep.nl. In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn, die noodzakelijk zijn om de dienst te houden, dus zonder bezoekers. De kerkdiensten zullen zo'n 3 kwartier duren. Verder zijn er geen bijeenkomsten in onze gebouwen.
We hopen dat we volgend jaar weer samen mogen komen om met elkaar in de kerk God te loven en te prijzen.

 
 
Geloven in coronatijd Geloven in coronatijd
Als wij ons hart en onze ziel aan Hem toevertrouwen en hem aanvaarden als onze redder en verlosser dan is, zoals een ernstig zieke dorpsgenoot mij vertelde: ‘Onze toekomst verzekerd’, ongeacht wat er gebeurt in ons leven hier op aarde.

 
lees meer »
 
GEBREIDE SOKKEN

GEBREIDE SOKKEN
lees meer »
 
DE KERK IS OPEN DE KERK IS OPEN
Een mooie titel: de kerk is open! Iedere donderdagmorgen is de kerk opengesteld voor iedereen. Voel je welkom! Je kunt even binnenkomen om in de rust te zitten en stilte te zoeken, even te bidden, een kaarsje aansteken of een gesprek met een van de aanwezige pastores, die een luisterend oor willen bieden.
 
 
Collectes Collectes
Nu de diensten in de kerk door weinig mensen bezocht kunnen worden, is er geen collecte voor hen die meeluisteren. Toch vragen wij een ieder om wel iets van collecte te doen voor de diaconie en voor de kerk. Dit kunt u overmaken op NL93RABO 0119300427 t.n.v. diaconie Minnertsga en op NL89RABO  0342600222 t.n.v. protestantse Kerk Minnertsga en op
NL44RABO 03426560599 t.n.v. de zendings- en evangelisatiecommisie Minnertsga.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd om het werk voor de kerk in Minnertsga door te mogen zetten.
 
 
Oud ijzer  inzameling Oud ijzer  inzameling

Bedankt!
Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het inzamelen van oud ijzer. Door uw hulp hebben we weer een mooi bedrag bij elkaar verzameld, maar liefst € 2500,-. Hier kunnen we weer leuke activiteiten van doen. Heel erg bedankt!!
Heeft u nog oud ijzer de container staat er nog, bij Vrieswijk op het terrein.
Namens Club Minnertsga.
 
Bloemengroet

Bloemengroet
lees meer »