ADVENTSKRANT ADVENTSKRANT
Als commissie zijn we blij dat er steeds opnieuw zoveel jongeren en ouderen bereid zijn om een bijdrage te leveren. Na de zomervakantie komen we bij elkaar om een onderwerp te bedenken en de taken te verdelen. Er zijn 6 of 7 weken nodig om alle kopij te verzamelen. Dan wordt de krant ingevuld en volgt de opmaak. Dat is specialistisch werk. Titia heeft dit 4 jaar verzorgd, het vorige jaar samen met Maaike. Titia heeft andere werkzaamheden en heeft helaas moeten bedanken voor onze commissie. Gelukkig hebben we Marrit bereid gevonden om Maaike te helpen bij de opmaak. Verder wilden we enige versterking binnen de commissie en hebben daarvoor Siemy, Maaike en Marieke gevraagd. We zijn blij met de nieuwe, maar natuurlijk ook met de andere commissieleden. 
We willen Titia hartelijk danken voor de goede samenwerking en haar alle goeds toewensen. Ook Tjip en Oege alvast weer bedankt voor het drukken van de krant. We zijn benieuwd hoe het deze keer gaat worden. 
Namens de commissie, Tjitske.
 
terug