zo 26 mei 2019

4ing gezamenlijke dorpen

Locatie: 
 Moaije Peal
Tijdstip: 
 16.00 uur

UIT DE REGIO

Wij organiseren een viering in de loods van de Familie Joostema, te Minnertsga.
Het thema waar we  voor gekozen hebben is:  
“Samen staan we sterk”.
Aan de viering wordt medewerking verleend door United uit Stiens en de commissieleden.
Tijdens de dienst houden we 2 collectes, 1 voor Maher India en 1 voor de onkosten.
Na afloop bieden wij jullie een hapje en een drankje aan.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op 26 mei.
Met vriendelijke groeten,
4 dorpendienstcommissie:
Adeline, Fokke, Anneke, Corrie, Lenie, Aafke, Anne en Olga.
 

terug