zo 13 oktober 2019

Zondag Werelddiaconaat  

Tijdstip: 
 9.15 uur

Voorganger Ds. J. Lindeboom
Collecten:Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecteWerelddiaconaat  
Zingen voor de dienstLied 237 
De paaskaars wordt aangestoken doorBindy-Sue 
Kinderkerk Arjen en Klaske  
 

terug