zondag 29 mei 2022

Kerkdienst

Tijdstip: 
 09.30 uur

Voorganger:                                                    Ds. W. v/d Heide
Collecten:                                                        Diaconie en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Jesse
                                   

 

terug