zondag 26 juni 2022

Kerkdienst

Tijdstip: 
 9.30 uur      

Voorganger:                                                   mevr. A. Dijkstra–v/d Woude
Collecten:                                                       Kerk en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door         Merith

                                   
 

terug