zondag 7 augustus 2022

Kerkdienst Koffiedrinken na de dienst

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.30 uur

Voorganger: dhr. T. v/d Meulen                                                                      
Collecten:  Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte: Diaconie
                                   
Klik hier voor het live bekijken                                         

luisteren via kerkomroep  -> alleen geluid

 

terug