woensdag 1 februari 2023

BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 19.15 uur


Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 1 februari.

We willen zingen lied:           Lied 218  (Danklied)
We doen de lezing:                Prediker 7: 15– 22
Wij willen danken voor:
# Voor vrede en vrijheid in ons land
# Voor alle fijne ontmoetingen met onze naasten
# Voor alle mensen die werken bij Open Doors
# Danke foar Gods leafde, dy’t yvich is en oer alle grinzen hinne giet 
Wij willen bidden voor:
# Foar de Oekraïners dy’t hjir opfongen wurde dat sy opnommen wurde yn de mienskip                  
# Voor deze wereld, voor vrede en gerechtigheid
# Voor alle mensen die het moeilijk hebben om wat voor redenen dan ook         
# Voor alle vervolgde christenen
# Voor alle zieke mensen in ons dorp maar ook daarbuiten
# Voor onze jongeren, gezinnen en ouderen

Wilt u thuis weer met ons meebidden? Want God wil gebeden worden en door dat samen te doen komt de Geest in ons midden.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,   Wietske Spoelstra, Petra Abma,                                                     
Wietske Lautenbach, Froukje Kuiken.

 

terug