Herinnert u het zich nog? Herinnert u het zich nog?

Eind augustus/begin september 2018 hing er in uw dorp aan het ijzeren hek bij de ingang van de Meinardskerk een bordje.
De aankondiging van het Zomerconcert van het Urker Mannenkwartet in de Martinuskerk in Tzummarum.

U kunt daarbij gedacht hebben:  moet dat nou? Een poster aan het hek van de kerk in Minnertsga over een concert in de kerk van Tzummarum.

De organisatie vond van wel. De kerkgemeenschappen, en misschien ook wel de andere bewoners van beide dorpen hebben toch iets met elkaar?  Bovendien viel er in de week vòòr het concert ook een flyer in elke brievenbus om nog eens te attenderen op de zaterdagavond  8 september j.l.

De organisatie heeft het geweten. Er waren weer veel mensen in de Martinuskerk, en veel nieuwe gezichten.  En… voor zover wij het konden beoordelen ook belangstellenden uit Minnertsga. 
En… we hebben het gehoord: Het was een onvergetelijke avond.
En… dat vonden ook de Mannen van het Kwartet, de sopraan, de organist en de dirigent. Zij hebben gezongen, gespeeld met overgave, van uit hun hart, onder de bezielende leiding van de dirigent.
Zonder het publiek, ook de mensen uit Minnertsga was de avond niet geworden zoals nu iedereen heeft ervaren.

Daarom mensen van Minnertsga:  hartelijk dank dat het bordje met poster een poosje bij u aan het kerk-hek mocht prijken. Namens genoemde musici. Volgend jaar komen ze weer!  D.V. Houd u het hek van de kerk in de gaten?

Ben Brus, p.r.
     
 

terug