BERICHT VAN HET AVONDGEBED BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Avondgebed in de Twaskar om 19.15 uur.
Woensdag 2 oktober en dinsdag 5 november
Wilt u met ons meebidden thuis, zodat het gebed gaande kan blijven?
God wil gebeden en geprezen worden.

Met vriendelijke groeten,
Wietske, Petra,
Wietske, Froukje.
 
terug