David, man naar Gods hart!

David, man naar Gods hart!
Met een slinger en een steen
versloeg hij de wilde dieren.
Zo overwon hij ook Goliath
die tegen Israëls God stond te tieren.Door deze actie kende hij de koning.
Koning Saul die super blij met hem was.
David werd ondergebracht in zijn woning.
Bespeelde de harp wanneer Saul onrustig was

Maar na een aantal overwonnen veldslagen
waar David door het volk voor werd geëerd
verloor Saul in David zijn welbehagen.
En vanaf toen ging het met David verkeerd.

Hij moest lange tijd vluchten voor Sauls leger.
Maar hij won en werd verkozen tot koning.
Hij regeerde jarenlang wijs en integer.
Helaas ging het fout bij Bathseba’s vertoning.

David werd bekoord door haar mooie verschijning en smeedde toen een gruwelijk plan.
Hij zorgde voor Uria, haar man, z’n verdwijning.
Ging zonder God’s geboden z’n eigen gang.

Nathan wees hem in Gods naam terecht
en hij moest boeten voor zijn daad.
Davids berouw was heel oprecht
en God vergaf hem zijn verraad.

Dus mocht je ooit twijfelen over je leven
en of je wel goed genoeg bent voor Hem?
Weet dan dat God òòk David heeft vergeven
en luister dan als David opnieuw naar Gods stem.

                                                                     H.de.H.
 
terug