Oudejaarscollecte Oudejaarscollecte

Goede buren

Wanneer Jezus zegt: ‘Heb de Heer, uw God, lief en uw naaste als uzelf!’ mogen we dat als
gemeente in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Zijn
uitspraak is juist ook een aanmoediging om iets te betekenen voor de mensen buiten onze
kerkmuren. Om goede buren te zijn voor mensen in onze straat of wijk.

Veel buurtbewoners kennen ons kerkgebouw. Als kerkenraad hopen we echter dat steeds meer
mensen ontdekken dat onze kerk meer is dan een pand. Dat het een levendige gemeenschap
is waar iedereen welkom is. Welkom op zondag - om te vieren, te zingen of stil te zijn – en
welkom bij onze doordeweekse activiteiten.

Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen
met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap.
Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en
leeftijdsgroepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Om
al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar
een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de
buurt! Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de
acceptgirokaart. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als
kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.

terug