Kerstactie voor de minima 2018 Kerstactie voor de minima 2018

 

  1. u  alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en  
geen student. Uw netto maandinkomen bedraagt € 997,- of minder.
  1. u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 997,- of
minder.
  1. u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen)
      met een netto maandinkomen van € 1424,- of minder.
    4.   u alleen een AOW uitkering (zonder extra pensioen) geniet

Tevens proberen we ook dit jaar weer een kerstmaaltijd te realiseren.
Als u een bijdrage wilt ontvangen en eventueel aan de maaltijd wilt deelnemen moet u dit vóór 1 december a.s. kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeld om een bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd.
U kunt het ingevulde strookje opsturen naar:
                                        Diaconaal Team Protestantse Gemeente
                                        Van Harenstraat 67
                                        9076 BT  St. Annaparochie

Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven.

Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. 
Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening:
NL21RABO 0 1498.80.294  van de Diaconie Protestantse Gemeente  te St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’. Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken.

Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en vóór 1 december sturen naar bovenstaand adres
---------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Ik val onder de categorie:            1            2             3             4             (graag
                                                                                                omcirkelen)

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum inkomen……
Hoeveel inwonende kinderen heeft u …….

JA    Ik wil me aanmelden voor de maaltijd met ….. personen 
         (aangeven aantal personen)

Telefoonnummer:                                        
(Alleen bij deelname maaltijd vermelden)
 

terug