BERICHT VAN HET AVONDGEBED BERICHT VAN HET AVONDGEBED


Dinsdag 4 december willen we ook weer een avondgebed houden om kwart over 7 weer op de Ferniawei 21 omdat de clubs dinsdagavond in de Twaskar zijn, en omdat 5 december niet zo geschikt is.
Dan willen we bidden voor vervolgde christenen, voor de zieken en ouderen in ons dorp, maar ook daarbuiten. Voor Israël en wat er verder als gebedspunten naar voren komen.
Kunt u niet komen?  Zou u dan mee willen bidden thuis, op dezelfde tijd. Fijn dat het gebed zo’n grote kracht heeft! Alvast bedankt daarvoor.

Vriendelijke groet, Wietske, Petra, Wietske en Froukje.
 

terug