NIEUWSBRIEF VIA DE MAIL NIEUWSBRIEF VIA DE MAIL
We hebben inmiddels heel wat mailadressen gekregen en dat is geweldig. Hopelijk komen er nog meer. Wel wil ik jullie vragen in de spam-box te kijken als je de mail niet hebt ontvangen. Daar kun je de mail van ‘Nieuwsbrief Minnertsga’ aanklikken en aangeven, dat het geen spam is, dus vertrouwde mail. Wij versturen alles via bcc, dat betekent dat alleen één mailadres zichtbaar is en de rest niet.
Dus heb je mail, geef dit door. Het ontlast de mensen, die geregeld moeten rondbrengen.
 
 
WAT WIL JE DELEN? WAT WIL JE DELEN?
In de nieuwsbrieven die rond zijn gestuurd staat veel informatie, maar proberen we ook een pastorale insteek van bemoediging en troost mee te geven. Ook zoeken wij naar verbondenheid met elkaar. Daarvoor hebben we een idee om met elkaar te delen. Mensen, die een mooi lied, een gedicht, een stukje of een eigen ervaring willen delen, kunnen dit aan ons doorgeven. Dan kunnen we zien wat opgenomen kan worden op dat moment of voor later moment (dit als er heel veel binnenkomt).
Tsjikke Bloem en ds. Jelte Lindeboom
 
ZONDAGSLEZINGEN ZONDAGSLEZINGEN
De teksten voor de komende weken om te lezen, te overdenken en om te bidden voor elkaar, jezelf en de wereld staan hier weer onder; teksten uit het boek van bevrijding, Exodus. De thora (de eerste vijf boeken uit de bijbel) worden in de synagoge in één jaar tijd gelezen, ieder jaar weer. Er wordt nagedacht: wat betekent deze tekst voor mij nu? Wat moet ik daarmee doen? Zo willen we dit boek lezen op weg naar bevrijding van slavernij.
Mochten de stukken te lang zijn, dan kun je ze verdelen over meerdere dagen.
5 juli                    Exodus 1                       Israël onderdrukt
12 juli                  Exodus 2: 1-22             Geboorte van Mozes; burgerlijk ongehoorzaam
19 juli                  Exodus 2: 23-3: 22       Mozes geroepen
26 juli                  Exodus 4                       Smoesjes aandragen
2 augustus           Exodus 5: 1-6: 1           Voor de onderdrukker
9 augustus           Exodus 6: 2-7: 7           Roeping: nog een keer
16 augustus         Exodus 7: 8-8: 28         Een rampenplan
23 augustus         Exodus 9                       Het wordt erger
30 augustus         Exodus 10                     Nog een schepje er boven op
6 september         Exodus 11                     Erger kan niet

Gezegende weken!
 
 
VAKANTIES VAKANTIES
Tsjikke Bloem: 10 juli t/m 7 augustus
Jelte Lindeboom: 20 juli t/m 16 augustus
Als het nodig is, kunt u contact opnemen met de andere pastor of met uw wijkouderling. Wij wensen en bidden jullie allen een goede zomer toe!
 
Tsjikke Bloem FANÚT FRJENTSJER!

Tsjikke Bloem FANÚT FRJENTSJER!
Het is een jaar geleden dat ik 'ja' zei op de vraag of ik kerkelijk werker in Minnertsga wilde worden. Met spanning en enthousiasme ging ik aan de slag. Veel eerste keren gingen voorbij. Het was vooral kijken en luisteren wat er gebeurde, hoe mensen op elkaar reageren en wat gebruikelijk is in de gemeente. Op een gegeven moment kon ik zeggen dat ik mij thuis voelde in jullie midden. Iedere maand voelde ik mij groeien in de rol als kerkelijk werker. In een jaar kan er veel gebeuren, vorig jaar kon ik en waarschijnlijk niemand bedenken dat we nu in deze situatie zouden zitten. Het is een zoeken naar wegen om zo toch met elkaar in verbinding te staan. Dat is niet altijd gemakkelijk en ik merk dat het mij ook meer energie kost. Toch kijk ik vol enthousiasme uit naar het volgende seizoen en ik wil graag nog meer mensen ontmoeten en mijn kennismaking voortzetten. Ik wil jullie bedanken voor de openheid en het vertrouwen in mij als kerkelijk werker. Enthousiast zijn betekent in de oorsprong van het woord 'van God vervuld'. En ik wens en bid ons als gemeente dit enthousiasme toe. Dat we samen mogen zoeken, mogen vinden en ons aan elkaar mogen verbinden tot eer van God!
Tsjikke Bloem.
 
lees meer »
 
FANÚT FRJENTSJER! FANÚT FRJENTSJER!
Het is een jaar geleden dat ik 'ja' zei op de vraag of ik kerkelijk werker in Minnertsga wilde worden. Met spanning en enthousiasme ging ik aan de slag. Veel eerste keren gingen voorbij. Het was vooral kijken en luisteren wat er gebeurde, hoe mensen op elkaar reageren en wat gebruikelijk is in de gemeente.
lees meer »
 
FANÚT DE FLINTER! FANÚT DE FLINTER!
Er wordt ons meer ruimte beloofd en dat krijgen we ook steeds meer, nu het virus - vooreerst - tot rust lijkt te komen. We zijn meer buiten en hebben dus meer ‘ventilatie’. Dat was een woord dat de laatste weken steeds maar werd genoemd: ventilatie. De boel open zetten en maar flink luchten betekent het.
 
lees meer »
 
LITURGIE KERKDIENSTEN LITURGIE KERKDIENSTEN
In de afgelopen maanden heeft alles stil gelegen. Nu mogen we weer voorzichtig beginnen en daarom hebben we daarover nagedacht hoe we dat kunnen invullen. Uiteindelijk hebben we de vorm van een morgengebed gekozen. De rust en de stiltes vallen daarin natuurlijk meer op, maar ook qua volgorde in de dienst is wat anders dan in de ‘normale’ diensten.
Ook is er een andere volgorde wat betreft de overdenking/preek/meditatie. Deze is voor de lezingen (die met muziek of stilte worden afgewisseld). Waarom zul je denken? De voorganger geeft een paar gedachtelijnen en wat uitleg van de teksten, waarna deze gelezen worden en zo nog meer vanuit zichzelf kunnen spreken. De bijbelteksten komen zo meer centraal te staan in de dienst aan God, waarbij Hem de ruimte wordt gegeven om door zijn Geest te werken. Ieder - ook de voorganger zelf - luistert naar de tekst, die klinkt.
Op deze manier hopen we met elkaar dichter bij God te kunnen komen, Hem ruimte te geven in onze levens en met zijn Woord door het leven van alledag te kunnen.
Tsjikke Bloem & ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Geef mij adem Hemelse Vader

Geef mij adem Hemelse Vader
Geef mij adem Hemelse Vader
Schepper van alle leven van al wat ademt

Geef mij adem kom met Uw vrede
Zegen mij met uw heiligheid, want U bent heilig,
Geef mij adem
(Lied van Reni & Elisa – Geef mij adem)

De zinnen hierboven komen uit een lied waarin Maria zingt over haar reis naar Bethlehem. Een spannende reis, onwerkelijk wat er is gebeurd en vol verwachting wat komen gaat.
Maria geeft haar over aan het plan, maar zoekt hulp bij God en heeft Hem nodig.
De zomer is voor mij en ik denk voor veel mensen een periode om terug te kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, waar je mee bezig bent en wat misschien wel anders kan. Vroeger als ik met mijn ouders op vakantie ging, dan bespraken we in de auto alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar en het leek wel dat we op de terugreis begonnen  aan een nieuw jaar. Dat gevoel dat je dan thuiskomt en blij bent met de tuin en je eigen kamer, de plekjes die zo vertrouwd zijn. De buren die klaar staan om een praatje te maken over de vakantie, de mensen in het dorp, vrienden en vriendinnen die je toch wel gemist hebt. Een nieuw begin...vol energie en enthousiasme als het ware schoongewassen van alle zorgen en drukte van voor de vakantie.
En toch...voor veel mensen lijkt er niet een nieuw begin te zijn, de situatie blijft zoals die is, het verdriet, de rouw, het gemis, zorgen, pijn...

Geef mij adem Hemelse Vader

Ik hoop dat als u, jij of jullie in een situatie zitten, waar even geen ruimte is om te ontsnappen aan verdrietige gevoelens of zorgelijke gedachtes, je dan op zoek gaat naar stukjes van lucht en ruimte. God die geeft ons zijn adem door de Geest, want het woord Geest betekent ook adem. De heilige Geest is ook onze trooster, breng alles bij Hem en laat het daar. Dan krijg je rust en ruimte en natuurlijk komen de gedachten of verdrietige gevoelens wel weer aanwaaien, maar er is een plek, waar het weer neergelegd kan worden.

Ik bid en wens iedereen op zijn of haar manier momenten toe om even uit te waaien, tot rust te komen en momenten dat we mogen genieten van alles wat geschapen is door onze Schepper, want Hij schept het leven!

Tsjikke Bloem.
 
 
  FANÚT DE FLINTER! (juni)   FANÚT DE FLINTER! (juni)
Onrust komt weer boven drijven. Mensen willen er weer op uit! Op hemelvaartsdag waren er weer volle parken, stranden. Wegen werden afgesloten en mensen terug gestuurd. ‘It mei no wol wer gewoan wurde.’ Dit klinkt al weer geregeld. Het is hier zo mooi rustig gebleven. Alles lijkt op afstand te zijn gebleven en wij op 1,5 meter. Mensen willen soms zo graag weer. Heel bijzonder hoorde ik juist ook, dat iemand wel graag wilde, maar realiseerde, dat het niet verstandig was. En verstandig zijn is saai en niet leuk, wel wijs. Als een mens op z’n gevoel alleen zou koersen, dan ging het niet goed. Goddank hebben we ook verstand van de Schepper meegekregen, ook om te gebruiken. Gevoel gaat heel snel. Verstand werkt veel langzamer.
In de afgelopen weken hoorde ik iemand zeggen: ik vind het heerlijk. Ik kom helemaal tot rust. Ik moet in de avonden niets meer. Dat thuiswerken mocht wel anders, maar voor de rest ... Deze persoon is echt tot rust gekomen, stil gezet. Het wordt als weldadig ervaren.
Het tot rust komen duurt lang, maar is het zo slecht voor ons? Tot bezinning te komen!
Graag zou ik ook weer wat meer contact willen, maar laten we ons in verstand en wijsheid, door de Geest gegeven tot rust manen. Mij helpt dat prachtige pinksterlied: Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen liefhebben door uw kracht! Het werd mij gegeven door het bestelnummer bij de bakker: #675, het liednummer in het liedboek. Wat een zegen om dat te kunnen mogen zien en om daar de Heer de eer en de lof voor te geven.
Vrede van God voor de komende tijd,
ds. Jelte Lindeboom.
 
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »