FANÚT FRJENTSJER! FANÚT FRJENTSJER!
Op een gegeven moment kon ik zeggen dat ik mij thuis voelde in jullie midden. Iedere maand voelde ik mij groeien in de rol als kerkelijk werker. In een jaar kan er veel gebeuren, vorig jaar kon ik en waarschijnlijk niemand bedenken dat we nu in deze situatie zouden zitten. Het is een zoeken naar wegen om zo toch met elkaar in verbinding te staan. Dat is niet altijd gemakkelijk en ik merk dat het mij ook meer energie kost. Toch kijk ik vol enthousiasme uit naar het volgende seizoen en ik wil graag nog meer mensen ontmoeten en mijn kennismaking voortzetten. Ik wil jullie bedanken voor de openheid en het vertrouwen in mij als kerkelijk werker. Enthousiast zijn betekent in de oorsprong van het woord 'van God vervuld'. En ik wens en bid ons als gemeente dit enthousiasme toe. Dat we samen mogen zoeken, mogen vinden en ons aan elkaar mogen verbinden tot eer van God!
Tsjikke Bloem.
 
terug