Beste mensen. Beste mensen.
Wij zijn blij en dankbaar dat de richtlijnen rond evenementen enigszins zijn versoepeld. Dit maakt het mogelijk dat, zij het in aangepaste vorm, weer kerkdiensten kunnen worden gehouden. In de maand juni met maximaal 30 personen en vanaf juli met maximaal 100 personen.
Wij zijn van plan om de draad weer enigszins op te pakken. Over de wijze waarop dit kan plaatsvinden verwijs ik jullie naar de informatie hierover (pag. 3 en 4) in dit kerkblad.
Eén van de vergaande beperkingen is dat er tijdens de diensten niet mag worden gezongen. Dit is een flinke aderlating omdat de lofzang een hoogtepunt is in de kerkdienst.Wij hopen dat er wegen worden gevonden om dit op een later tijdstip toch weer mogelijk te maken.
Wij hopen van harte dat wij ook als gemeente ons strikt zullen houden aan de opgelegde beperkingen waardoor een verdere versoepeling van de regels mogelijk wordt gemaakt.
Doormiddel van nieuwsbrieven houden onze beide pastores u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en  de gang van zaken.
Laten we in deze moeilijke tijd elkaar steunen en sterken en er voor elkaar zijn.
En allen die het moeilijk hebben in onze gebeden gedenken.
Houdt goede moed en laten we ons vertrouwen blijven stellen op de Heer onze God.
                           Ga met God en Hij zal met je zijn
                           bij gevaar, in bange tijden
                           over jou zijn vleugels spreiden
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.

NIEUWSBRIEF VIA DE MAIL
We hebben inmiddels heel wat mailadressen gekregen en dat is geweldig. Hopelijk komen er nog meer. Wel wil ik jullie vragen in de spam-box te kijken als je de mail niet hebt ontvangen. Daar kun je de mail van ‘Nieuwsbrief Minnertsga’ aanklikken en aangeven, dat het geen spam is, dus vertrouwde mail. Wij versturen alles via bcc, dat betekent dat alleen één mailadres zichtbaar is en de rest niet.
Dus heb je mail, geef dit door. Het ontlast de mensen, die geregeld moeten rondbrengen.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.