KERKRENTMEESTERS - April KERKRENTMEESTERS - April
Beeld en geluid
We zijn inmiddels overgegaan naar Ziggo en de eerste test uitzendingen hebben we inmiddels gehad. Het is nog even uitzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met uitzendingen met beeld en zijn druk bezig met het maken van het vereiste protocol.
Momenteel kunnen de mensen op onze website de keuze maken tussen de vertrouwde kerkomroep uitzending met alleen geluid en daaronder is er de keuze om de dienst via beeld en geluid te volgen.
Er is voor gekozen om beide opties voorlopig aan te houden.

Renovatie kerk
Momenteel zijn de werkzaamheden in de kerk al in een ver gevorderd stadium. De toiletgroep is al klaar en de opbergruimte voor stoelen e.d. is al in gebruik. Het wachten is nog op het nieuwe keukenblok.

Eindejaar collecte
De Eindejaar collecte heeft € 6.081,00 opgebracht. We zullen dit bedrag gebruiken voor de betalingen voor Beeld en Geluid die we gedaan hebben. Voor dit gedeelte konden we helaas geen fondsen vinden en de kosten van € 27.500,00 zullen uit de reserves gehaald worden.

Urnenmuur
Tijdens de storm zijn er niet alleen twee bomen omgevallen maar de laatste boom is boven op de urnenmuur terecht gekomen. Gelukkig was er nog geen gebruik van de urnenmuur gemaakt maar een groot gedeelte van de muur zal toch vervangen moeten worden. Helaas zijn we hiervoor niet verzekerd en is dit ook niet mogelijk om hiervoor een verzekering te nemen. De hieruit voortkomende kosten zullen dan ook voor eigen rekening zijn.

Jaarrekening 2021
Tijdens de laatste Gemeenteavond heeft de presentatie van de jaarrekening 2021 plaatsgevonden. Door alle extra kosten was er jammer genoeg een verlies over 2021. De kosten voor Beeld en Geluid konden helaas niet gedekt worden door fondsen en ook de noodzakelijke vervanging van de kachel in de kerk was niet meegenomen in de begroting. Beide kosten waren echter wel noodzakelijk en daarom is ervoor gekozen om ze voor eigen rekening te nemen.

Collectes
Nu we weer gezamenlijk de diensten mogen bijwonen en er weer normaal gecollecteerd kan worden is er weer een stijgende lijn te ontdekken in de ontvangsten. Hiervoor zijn we dankbaar omdat deze gelden goed gebruikt kunnen worden het komende jaar. We staan weer voor grote uitgaven aan o.a. het rooien van de bomen en het vervangen van het dak aan de noord- en oostzijde van de kerk.
Mochten mensen ons hierin willen steunen dan kunnen zij hun gift storten op het bekende bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters.


 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer ยป
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

  

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.