Juni Juni
DIACONIE
In de maand juni is er € 280,00 overgemaakt op de rekening van de Diaconie bestemd voor de collecten, € 100,00 als gift aan de Diaconie.
Voor het project ´Wereldwijd strijden tegen corona” van Kerk in Actie is in mei/juni € 950,00 gegeven.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
 
 
DIACONIE DIACONIE

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.


Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty: 0518-471624
Trienke: 0518-471407
blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.