Collecte opbrengst Collecte opbrengst
De opbrengst van onze zendingsdienst van afgelopen zondag 6 november 2022, voor ons gezamenlijk classis project voor de armen en kwetsbaren in Moldavië, heeft het mooie bedrag opgeleverd van
€ 255,00. Hiervoor allen dank namens onze commissie.
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.

 
 
ZENDING EN EVANGELISATIECOMMISSIE

ZENDING EN EVANGELISATIECOMMISSIE
Op zondag 6 november a.s. hopen wij weer een zendingsdienst te houden.Hierin zal voorgaan  kerkelijk werker, mevrouw. C. Akkerboom uit Harlingen.

De opbrengst van deze dienst zal naar ons gezamenlijk classis project gaan, namelijk ‘Fryslân foar Moldavië’.

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Moldavie is een klein land met een groot hart.
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL44RABO0342650599, t.n.v. Zendings-en Evangelisatiecommissie Protestantse Gemeente Minnertsga o.v.v. Moldavië.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Wij zien  u graag, tot dan.
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.


ZENDING EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Op zondag 6 november a.s. hopen wij weer een zendingsdienst te houden.Hierin zal voorgaan  kerkelijk werker, mevrouw. C. Akkerboom uit Harlingen.

De opbrengst van deze dienst zal naar ons gezamenlijk classis project gaan, namelijk ‘Fryslân foar Moldavië’.

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Moldavie is een klein land met een groot hart.
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL44RABO0342650599, t.n.v. Zendings-en Evangelisatiecommissie Protestantse Gemeente Minnertsga o.v.v. Moldavië.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Wij zien  u graag, tot dan.
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.


 
 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
Beste gemeenteleden,

De zendingsdienst “Wat een Feest “ welke afgelopen 12 juni in de feesttent is gehouden met medewerking van Ds. Jelte Lindeboom en muziekvereniging ‘Oranje’was zeer geslaagd.
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.
Ook de opbrengst van de collecte, welke bestemd was voor ons gezamenlijk classis project in Moldavië, heeft het mooie bedrag opgeleverd van 635,50 euro.
Hiervoor allen hartelijk dank.

Namens de zending- en evangelisatiecommissie,
Sjaak Weiland.
 
 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Ons classicaal project in Moldavië
klik hier voor de projecten
 
 
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?
Wat kunt u nog meer doen?
  • Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met de Zendingscommissie of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie. 

Wat levert het op?

In 2020 was de opbrengst € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en divers). Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

 
Fryslân foar Rwanda - Rwanda  Fryslân foar Rwanda - Rwanda 
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter is dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda! 
Jonge christelijke bevolking 
De meeste Rwandezen zijn christen (56% katholiek, 26% protestant, 11% Zevende Dags Adventist) en 4,6% is moslim. Rwanda heeft een zeer jonge bevolking: meer dan 60 procent is geboren na de genocide in 1994. Toen werd een tiende van de bevolking uitgemoord. Het aantal 55+ers is maar 6,6%. 
Hiv/aids 
Dit kleine vruchtbare dichtbevolkte land heeft 12 miljoen inwoners. Bijna 2% daarvan zijn besmet met het hiv-virus, waaronder 11.000 kinderen jonger dan 15 jaar. Bovendien zijn er 69.000 weeskinderen die hun ouders door aids verloren. 
Leren van elkaar 
Protestantse kerken in Rwanda zijn de laatste jaren druk bezig om jongeren meer stem te geven in hun kerken. Ook binnen Friese kerken speelt dit thema. Een mooi aanknopingspunt om van elkaar te leren. 
 
Meer informatie vindt u op: 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda 
Sjaak W