ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE


UITNODIGING
 
Een van onze projecten, namelijk het steunen van christelijk onderwijs in China en het verspreiden van Bijbels in China zal worden toegelicht op 11 april a.s. door de uitgezonden medewerkers van kerk in actie, Tjeerd de Boer en zijn vrouw, Kathleen Ferrier.
 
Het project:
     Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong
In augustus 2013 vertrokken Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier voor vier jaar naar Hong Kong, China.
Tjeerd is door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers-theologisch-seminarie.
Behalve les geven onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen in China. Tjeerd zal partners en projecten in China bezoeken en de relaties van Kerk in Actie in China verder verdiepen.
 
Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier zullen vertellen over hun werk in China op dinsdag 11 april a.s. om 20.00 uur in de TerskFlier Tsjerke in Sexbierum.
De toegang is voor iedereen.
 
Met een vriendelijke groet,
Sjaak Weiland.
 

 
ontwikkelingen binnen de ZWO-commissie Minnertsga

ontwikkelingen binnen de ZWO-commissie Minnertsga

Als ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) hebben wij ons laten informeren over een aantal  nieuwe projecten, welke  dit jaar  gaan starten.

lees meer »