ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

De opbrengst van de voorjaar zendingdienst van 4 maart j.l., met als thema 'de positie van vrouwen in Oeganda' heeft het mooie bedrag van € 264,50 euro opgeleverd.
Hier voor allen dank.
 
Namens de commissie, Sjaak Weiland.
 

 
Beste kerkleden Beste kerkleden

Op zondag 4 maart a.s. wordt er weer een zendingsdienst gehouden.
Deze dienst zal worden voorgegaan door Dhr. L. Wijbenga.
 
De zendingsdienst zal in het teken staan van de landelijke actie van “Kerk in Actie”, namelijk de organisatie van Mothers Union, welke strijd voor de positie van vrouwen in Oeganda.
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal een ondergeschikte positie in.
De zorg voor de kinderen, en voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw.
Daarbij zijn zij vaak ook nog  slachtoffer van huiselijk geweld.
Al bij de oprichting van Mothers Union was het hun droom, dat de vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in de samenleving en in de kerk.
Mothers Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als  vrouw, als moeder en als lid van de kerk.
Wij bevelen dit project van harte aan.
 
Namens de  commissie Minnertsgea, Sjaak Weiland.
 

 
Opbrengst collecte Opbrengst collecte

De zendingsdienst van 5 november jl. met als thema, aandacht voor het werk van Tryntsje Beimers in Tanzania, heeft het mooie bedrag van 400,- euro opgeleverd.
 
Namens onze commissie allen hartelijk dank.
Sjaak Weiland.