UIT DE REGIO UIT DE REGIO
De avond is gratis toegankelijk, mogelijk een kleine bijdrage voor de koffie.
Hartelijk welkom!

Alle avonden beginnen om 19.45 uur.
Plaats: in de Terksflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25-27, Sexbierum.
 
terug