De diaconie wil de volgende collecte onder uw aandacht brengen.  De diaconie wil de volgende collecte onder uw aandacht brengen. 

Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang tot hebben. Steeds meer organisaties en kerken vragen Kerk in Actie om hen hierbij te ondersteunen. Wij kunnen dat niet zonder u! We vragen een donatie voor al die kerken die opstaan tegen corona. Kom ook in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte. De opbrengst van de collecte is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties die met steun van Kerk in Actie zorg verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de corona pandemie.  

Hartelijk dank voor uw gift namens diaconie Minnertsga. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie PKN Minnertsga NL93RABO0119300427 o.v.v.“Wereldwijd strijden tegen corona”. 

Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/corona.  

terug