KERKDIENSTEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS KERKDIENSTEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
De protocollen, die opgesteld zijn, worden dan gevolgd. Dat betekent dat zij, die daarbij aanwezig zijn, de aanwijzingen, die door betreffende personen worden gegeven, op moeten volgen.
Als u zich niet lekker voelt, koorst heeft of  veel  moet hoesten of niezen, blijf dan thuis.
Algemene aanwijzingen:
- de toiletten zijn in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u
  van huis gaat
- neem de jas mee de kerk in
- ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de ontsmettingszuil
- houdt de 1,5 meter afstand tot elkaar
- volg de aanwijzingen, die worden gegeven, op
- loop zo ver mogelijk naar voren en kijk waar een plekje is, dat wordt
  aangegeven met een groot hart met ‘welkom’ er onder
- echtparen en gezinnen mogen bij elkaar zitten
- tijdens de vieringen mag vooralsnog niet worden gezongen

Wil je een dienst bijwonen, geef je dan op en neem dan contact op met het nummer 06-39866952 (dit kan gebeld worden, spreek dan uw naam in of stuur een whatsapp-bericht met uw naam en het aantal personen) ook kun je mailen naar pkn.msga@gmail.com en vermeld ook daarbij je naam en het aantal personen.

Tot slot: de diensten zijn opgezet als een morgengebed (maximaal 45 minuten), zoals we dat tijdens de vieringen op Goede Vrijdag (avondgebed) en met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben gedaan.

We hopen dat ook deze diensten mogen bijdragen aan het brandende houden van de Godslamp in ons dorp. Zegen en vrede!
Mede namens het moderamen en de kerkenraad,
Tsjikke Bloem & ds. Jelte Lindeboom.


 
terug