GEBOORTEBERICHTEN (November) GEBOORTEBERICHTEN (November)

 

 
“De grutte freugde om lytse dingen is it lytse geheim fan it grutte gelok”
 
Tankber en tige wiis binne wy mei de berte fan us jonkje en broerke
 
JOËL
 
Geboren op 10 oktober 2017
De gelukkige en dankbare ouders en broertje Rintje, Elizabeth en Boaz Wiersma-Zoodsma, Hermanawei 33, 9047 JB Minnertsga
 
 
 
 
“Een wonder is het telkens weer. Een nieuw leven zo gaaf en teer”
Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje
 
STERRE LYANNE
 
Geboren op 6 oktober 2017.
De gelukkige en dankbare ouders en zusje Wouter Jan, Nynke en Mette de Roos-Hoekstra, S.R. Faberstrjitte 1, 9047 KR Minnertsga
 
 
De kerkenraad feliciteert de ouders met hun kinderen en hopen dat ze voorspoedig mogen opgroeien in hun gezinnen en onze kerkelijke gemeenschap.
 
 
 
 
 
 
 

 
TOP2000 DIENST TOP2000 DIENST

We zijn al ver over de helft van 2017, nog even en het is 2018.
De voorbereidingen voor de 4 dorpen4ing zijn in volle gang, maar nu hebben we jullie hulp nodig.
Om een mooie lijst samen te stellen hebben we ideeën van gemeenteleden nodig.

Weet je een mooi lied met voor jou een bepaalde herinnering, een lied dat iets met je doet, je kippenvel of een blij gevoel geeft? Wil je hier iets over vertellen? Dat kan! Laat je het liever vertellen, ook dat is een mogelijkheid. Geef dit   aan een van de commissieleden door.
Graag zien we ideeën vanuit de verschillende gemeentes verschijnen zodat we er met elkaar een mooie 4dorpen4ing in de vorm van een TOP2000dienst van kunnen maken.
De dienst is op 14 januari, ’s middags om 16.00 uur in de kerk van Tzummarum.
De muzikale begeleiding tijdens deze dienst is in handen van de band FROST.

We zien jullie reacties graag verschijnen.
Hartelijke groeten,
Adeline Jukema, Anneke de Vries, Fokke Visser, Lenie Herder, Afke Joostema, Corrie Bouma, Lieuwe Wijbenga, Anne Rondaan en Olga Schuiling.
 

 
Ontdek het op debijbel.nl Ontdek het op debijbel.nl

Heeft u debijbel.nl al ontdekt? De bijbelwebsite van Nederland, waarmee je de Bijbel altijd bij je hebt. Lees de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling, leer meer over de wereld van de Bijbel en deel Bijbelteksten met anderen.
De werkgroep: Cor Herder, Jitse Kuiken, Sita Wagenaar, Griet Haarsma
 

 
Bijbelquiz Bijbelquiz

In november  wordt er in Sexbierum weer een Bijbelquiz georganiseerd. Datum, tijd en plaats volgt in het novembernummer!
 

 
Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017   Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017  

 

Zondag 29 oktober a.s. is het Bijbelzondag. Vlak voor 31 oktober, precies 500 jaar na de kerkhervorming, die de Bijbel opnieuw centraal stelde. In dit Reformatiejaar zullen honderden kerken op Bijbelzondag in een feestelijke dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, onder het thema: ‘Vier je Bijbel’.
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) nodigt kerken met dit thema uit om aandacht te geven aan de betekenis van de Bijbel in hun eigen kring én wereldwijd. We kunnen dankbaar zijn voor het feit dat wij Bijbels in onze eigen taal hebben. Ook in het Fries. De Bijbelzondag  op 29 oktober wordt gehouden in het fries, dat is het waard om te vieren. Tijdens deze dienst zal worden gecollecteerd voor de verspreiding van prentenbijbels voor kinderen in China.
Steeds meer mensen in China verlaten het platteland om in de stad op zoek te gaan naar werk. De kinderen worden dan vaak achtergelaten bij hun grootouders. Deze verlaten kinderen zijn één van de grootste uitdagingen in China. Het gaat om 70 miljoen kinderen. Ze voelen zich weeskinderen, maar zijn dit niet. In de maatschappij is er wel aandacht voor weeskinderen, maar niet voor verlaten kinderen.
De kinderen groeien op met de gedachte dan hun ouders zich niet om hen bekommeren en hen eigenlijk niet willen. Door te lezen in de Bijbel leren de kinderen dat God voor ze zorgt, zelfs wanneer de situatie slecht is.