Diaconie September Diaconie September
DIACONIE
In de maand juni hebben de 3 diaconale collecten € 310,05 opgebracht.
De avondmaalcollecte van 30 juni bestemd voor ‘Steun vluchtelingen in Nigeria’ een project van Kerk en Actie heeft € 384,40 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in de maand mei € 1,95 en in de maanden juni en juli € 26,30 gegeven.
Er zijn in de maand juli geen diaconale collecten gehouden.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan o.a. op de volgende manier:

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig avondmaal:
Op zondag 1 september hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan tafels in het koor.
De bestemming voor de avondmaal collecte is voor de bloemengroet.
De Diaconie.
 
terug