FANÚT DE FLINTER Januari 2021 FANÚT DE FLINTER Januari 2021
Ineens komt het heel dichtbij. Dat kan beangstigend zijn, omdat zoiets ongrijpbaars ook jou zo maar ineens te pakken kan hebben. Het overkomt velen, hoewel ze zich aan allerlei maatregelen hebben gehouden. In de afgelopen tijd heeft mij dit aan het denken gezet over wat dit kan betekenen voor mij als volgeling van Jezus. Tot nu ben ik tot het volgende gekomen. Laten we vooral blijven doen en ons blijven richten op wat kan. Het is Kerst geweest! Het was anders, met minder mensen, dan voorheen. Groots vieren nog steeds, maar in klein gezelschap! De eerste Kerst was zeer sober in een stal, onhygiënisch en zonder lekkere maaltijden met veel mensen en toch is het wel gebeurd, zouden wij dan ook niet een wat soberder Kerst kunnen hebben? 
Daarnaast lees je dat Jezus is gekomen om zijn volk redding te brengen en daarmee ook de wereld. Hij heeft een hele lijdensweg moeten gaan. De pijn en het leed van de wereld heeft Jezus gedragen. Hij ging eraan onderdoor, maar heeft de macht van het kwaad niet laten overwinnen. God koos in Jezus om dicht bij de mensen te zijn en solidair met hen te zijn. Laten wij als volgelingen van Jezus daarom solidair zijn met de wereld. Niet de uitzonderingspositie uitbuiten door wel dingen te blijven doen, maar mee te lijden. Iemand zei: denk goed na welk signaal je afgeeft door open te blijven. Andersom geef je ook een signaal af door niet meer met mensen samen te komen, te sluiten en alles via de kerktelefoon en kerkomroep.nl te doen. Dan getuig je van de levende Heer, die meeleed met de wereld.
Laten we in deze tijd in het bijzonder ook denken aan de zorgen van veel mensen om hun werk, hun bedrijf of anders. Geef uitkomst Heer, geef rust, geef vrede. Wees bij uw schepping, die zucht om op adem te komen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hartelijke kerst- en nieuwjaarswensen! Via deze weg wens ik iedereen Gods zegen, nabijheid, kracht en liefde toe voor dit nieuwe jaar, waarin we hopelijk weer met elkaar God de lof mogen toejuichen in gezamenlijkheid.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
terug