It Lammert Brouwers-fûns It Lammert Brouwers-fûns
Daar stond het volgende opschrift bij: Hja soene neat opeaskje, men wie lyk! (Zij mochten niks opeisen, niemand was meer iets schuldig) In 1886 had hij bij testament aan de diakenen van Minnertsga en Berlikum elk FI. 2000,-- overgemaakt. Op 31 december moest men van de rente een uitdeling houden van brood en boter aan alle weduwen van Minnertsga en Berlikum. Mocht er nog geld over blijven dan werd dit ook onder hen verdeeld.
De diakenen van Minnertsga hebben in 1904 hiervan een stuk bouwland gekocht. In de volksmond werd het "de Balg" genoemd. Elk jaar wordt er op Oudjaarsdag een uitdeling gehouden voor de weduwen van het dorp Minnertsga. Deze uitdeling bestaat nu uit :
1 halfwit brood, 1 half suikerbrood, twee pakjes roomboter en 2 euro.
Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie in stand te houden. Op dinsdag 31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse uitdeling van het Brouwersfonds in de “TWASKAR”, eventueel onder het genot van een bakje koffie. Voor degene die zelf niet meer de uitdeling kunnen halen en de uitdeling thuisbezorgd willen hebben kunnen dit doorgeven tot dinsdag 31 december vóór 12.00 uur aan Tineke de Schiffart, tel.nr. 0518-471878.
 
terug