zo 29 september 2019

Jubileumdienst CMV ‘Oranje’ in tent

Tijdstip: 
 10.45 uur 

                      
Voorganger                                         Ds. J. Lindeboom
Collecten:                                           Diaconie en Pastoraal Werk
Zingen voor de dienst                          Lied 249
De paaskaars wordt aangestoken door  Henk
Kinderkerk                                         Marieke en Anna
 

terug