KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN
Aanmelden
 • Via het telefoonnummer (0639866952 inspreken op de voicemail of whatsappen) of via de mail (pkn.msga@gmail.com) kunt u zich wekelijks aanmelden van maandag tot en met vrijdagavond 20.00 uur.
 • Er wordt geen bevestiging gestuurd.
 • Opgave is verplicht! Zonder opgave kunt u niet komen.
 • Bij binnenkomst in de kerk zal uw naam aangevinkt worden op de lijst.
 • Maximaal 30 bezoekers dit is inclusief kinderen!!
 • Vooreerst wordt er nog niet gezongen
Voorwaarden voor aanmelding U hebt geen klachten zoals: verkoudheid, koorts, hoofdpijn, keelpijn, spierpijn (zoals het RIVM dat voorschrijft)
Gegevens bij aanmelding Uw naam en aantal mensen dat komt
In de kerk
 • Bij binnenkomen in de kerk wordt nog eens gevraagd naar uw gezondheid
 • Houdt afstand tot elkaar
 • U doet uw mondkapje op en ontsmet uw handen
 • Bij de tafel wordt uw naam aangevinkt
 • Vervolgens wordt u naar een plaats in de kerk gebracht (u mag niet zelf een plekje zoeken)
 • Uw jas houdt u neemt u mee. Op uw plek aangekomen mag het mondkapje afgedaan worden
 • Bij het uitgaan zet u het mondkapje weer op en wacht tot aangegeven wordt dat u naar buiten mag op aangeven van iemand
Besmetting Mocht iemand toch klachten krijgen vlak na een kerkbezoek, laat u testen en meld bij positief resultaat dit aan een van de kerkenraadsleden, zodat iedereen, die op dat moment ook in de dienst aanwezig was, geinformeerd kan worden extra op te letten op symptomen. Hierbij wordt uiteraard geen naam genoemd
Tot slot
 • Houdt u aan de algemene maatregelen vanuit het RIVM
 • Wees voorzichtig
 • We hopen op deze manier langzamerhand weer toe te kunnen werken naar meer bezoekers in de diensten 
terug