KERSTVIERING: KERSTVIERING:

De bestemming voor de kerstpot wordt die middag bekend gemaakt.

De Diaconie komt langs bij 65+ met de uitnodiging. Ook kunt u zich opgeven via onderstaand briefje. De briefjes kunnen tot zaterdag 14 december worden ingeleverd bij:

Dhr. S. Visser, Fjildleane 6a.

 

…..................................................Hierlangs afknippen.....................................................

 

Naam:..................................................................................................................................

 

Straat:...................................................................................................................................

 

Komt wel/niet Aantal personen:.......................................................

 

Dieet suikervrij: Ja/Nee

 

Heeft u vervoer nodig: Ja/Nee.

terug