Opbrengst collecte Opbrengst collecte
Tijdens de kerkdienst van 31 oktober 2021 is er gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en heeft het mooie bedrag van € 129,50 opgebracht.  Hiervoor onze hartelijke dank.
Cor Herder.
 
terug