De Bijbel: even veelkleurig als het leven De Bijbel: even veelkleurig als het leven
Het NBG heeft besloten regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.
Lees het hele artikel op debijbel.nl.
Link: https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0

2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament
Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit gebeurde vooral in Azië, waar christenen  in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.

Geef voor braille bijbelboeken in Angola
Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het Nederlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen.
Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website.

Bemoedig Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon
Veel Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon willen heel graag (weer) een eigen bijbel hebben. Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt daarbij. En als extra bemoediging kunt u deze vluchtelingen een persoonlijke boodschap sturen.
Stuur een e-mail naar vertel ons hoeveel kaarten u wenst te ontvangen en naar welk adres we ze kunnen sturen. Retourneer de kaarten met een mooie bemoediging (in het Engels) in een gesloten envelop vóór 17 juni naar: Nederlands Bijbelgenootschap, t.a.v. Rianne Wijmenga, Antwoordnummer 272, 2000 VC Haarlem
Via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunt u het project ook financieel steunen.:
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/bijbels-libanon

Revisie Nieuwe Bijbelvertaling
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen.
Meer weten? Lees het artikel van Matthijs de Jong op debijbel.nl
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertaling-waarom-en-hoe/
 
terug