DANKBETUIGING DANKBETUIGING
Tijdens de kerkdienst van 25 oktober 2020 is er gecollecteerd voor Moldavië, waar onder meer kinderen blij gemaakt worden met een prentenbijbelboekje van Marijke ten Cate. Deze collecte heeft  € 100,00 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank.
Cor.
 
 
Bericht namens de plaatselijke werkgroep Bericht namens de plaatselijke werkgroep
Bericht namens de plaatselijke werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap in Minnertsga
Niets blijft zoals het was, ook het NBG  gaat mee in de digitale stroom.
Informatie wordt verstrekt via internet, nieuwsbrieven en de donateurs bijdrage wordt geind via automatische incasso.
Nieuwe vormen, die zorgen voor verspreiding van Gods woord.
Via internet kunnen we wereldwijd volgen met welke projecten het NBG zich bezig houdt.
In de toekomst gaat het NBG werken met kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers, een andere benadering, waardoor de werkgroepen in oude vorm niet meer nodig zijn.
Zodoende heeft de werkgroep besloten te stoppen.
Voor de leden en donateurs van het NBG verandert er niets, zij blijven voorzien van informatie via internet.
Zo gaat het NBG-werk door om de blijde boodschap door middel van nieuwe bijbeluitgaven door te geven.
Namens de oud-werkgroepleden:
S Wagenaar, G Haarsma, C. Herder, J. Kuiken.
 
 
Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst
Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.