Startzondag was op 15 september met High Tea 

Startzondag was op 15 september met High Tea 
 
 
Beste Dorpsgenoten, Beste Dorpsgenoten,


We starten weer met onze koffiedrinkmiddag.
Het zondagmiddag koffiedrinken is bedoeld voor alleenstaanden die de winterse zondagmiddagen lang en eenzaam ervaren.
Door samen te koffiedrinken onderbreek je de middag  met een beetje gezelligheid.
Als u zegt: ja dat is wat voor mij, schroom niet en schuif aan voor een bakje.
Locatie :       De Twaskar.
                      Meinardswei.
Wanneer:     20 oktober.
Tijd:              15.30 uur -  17.30 uur.
Groetnis fan Martha,  Froukje en Hiske.
 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Avondgebed in de Twaskar om 19.15 uur.
Woensdag 2 oktober en dinsdag 5 november
Wilt u met ons meebidden thuis, zodat het gebed gaande kan blijven?
God wil gebeden en geprezen worden.

Met vriendelijke groeten,
Wietske, Petra,
Wietske, Froukje.
 
 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling
  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.