Tsjikke Bloem

Tsjikke Bloem
'Tsjikke, wil je weer terug naar Friesland?' Deze vraag is mij met regelmaat gesteld. En mijn antwoord volgde dan: ‘Nee, nu niet!’ ‘Misschien later, maar nu wil ik zeker niet naar Friesland.’
Mijn naam is Tsjikke Bloem, ik ben 26 jaar oud en ik woon op dit moment in Hijum.
Zes jaar geleden voelde ik mij geroepen, nadat ik mijn studie als dierenartsassistente had afgerond, om Godsdienst Pastoraal Werk te gaan studeren op de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn keuze voor deze studie komt voort uit een roeping om mensen te begeleiden in hun geloofsleven. Al van jongs af aan ben ik met het geloof opgevoed en ging ik samen met mijn ouders en mijn (meervoudig gehandicapte) zus naar de kerk in Hijum. Vaak telde ik alle ramen, lampen en mensen met een bril. Toch, merkte ik dat er een fijne en eerbiedige sfeer was en dat er iets werd verteld wat ertoe deed. Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat het geloof mij vaak raakte en ik vragen ging stellen. Ik wilde graag een keuze maken voor God en deed op mijn achttiende belijdenis van mijn geloof. Twee jaar later begon ik met de studie GPW.
Vijf jaar lang werd ik ondergedompeld in de christelijke bubbel. Het was een tijd waarin ik mij verder mocht ontwikkelen, waar veel theologische vragen op mij af kwamen en ook weer van mij afgleden. Een tijd om nog meer te ontdekken over wie ik ben in de identiteit die God mij geeft.

 
lees meer »
 
SEPTEMBER SEPTEMBER
FANÚT DE FLINTER
In deze laatste week voor de vakantie schrijf ik alvast een stukje voor in Tsjerkenijs. Een raar idee eigenlijk, omdat het pas over ruim een maand uitkomt. Op dat moment zijn wij nog met vakantie. En dan aan het einde van de hittegolf, waarin zeer veel mensen hebben gezwoegd met de warmte. Temperaturen zijn tot recordhoogte gestegen, boven de 40 graden elders in het land, maar ook hier was het warm genoeg. Iedereen heeft daarover een mening gehad. Want ja het was komkommertijd. Een tijd waarin alles tot rust komt, niet veel meer gedaan wordt, mensen op vakantie gaan en weer thuis komen. In het nieuws is dit een gebruikelijke term, maar ook in de kerk is het allemaal even wat rustiger. Dat wil niet zeggen, dat er geen voorbereidingen gedaan zijn. Juist in deze tijd wordt het winterwerk weer klaar gemaakt. Zijn er gesprekken met de nieuwe kerkelijk werker, Tsjikke Bloem, en gaat het gewone en met name het crisispastoraat gewoon door. Mensen blijven bezig voor het werk van de Heer, ook al lijkt het allemaal stil te liggen. En toch is het ook tijd om tot rust te komen: ergens in het land, thuis of in het buitenland even helemaal niks moet. Zo kun je weer energie opdoen voor een nieuw seizoen.
Goede en gezegende diensten!
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
OVERDENKING OVERDENKING
Knooppunten
Op de fiets door het mooie Friese landschap volgde ik de welbekende fietsknooppunten. Terwijl ik mijn weg van punt naar punt uitstippelde dwaalden mijn gedachten af naar de gebeurtenissen van afgelopen jaar en het jaar wat voor mij ligt.
In ons leven hebben we ook te maken met knooppunten. We stippelen een route uit op onze denkbeeldige levenskaart en worden keer op keer verrast door de werkelijke situatie in het leven. Soms aangenaam, soms onaangenaam. En steeds sta je als mens weer bij zo’n ‘levensknooppunt’.
 
lees meer »
 
GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL
(LAATSTE MOGELIJK OM OP TE GEVEN)
Het beloofde land voor Joden, voor christenen en moslims ook een belangrijk land met heilige plaatsen. Het is het land, waarin Jezus leefde en rondtrok met zijn leerlingen. Het is het beloofde land van Gods volk. Nu wonen er heel diverse groepen met verschillende godsdiensten. Dat land staat vaak in het middelpunt van het nieuws, positief en negatief. Het is een land dat blijft trekken, interessant blijft.
Inmiddels is er een groep mensen, die interesse heeft. De groep is nog niet groot genoeg; als we boven de twintig deelnemers zitten, die meegaan wordt het behoorlijk goedkoper dan daaronder. Ken je nog iemand die altijd al eens naar het land van de bijbel zou willen gaan, dan hoor ik dat graag. Het is de bedoeling om volgend jaar maart/april te gaan. Bel, mail of app om je op te geven.
Ds. Jelte Lindeboom (06-37354345; )
 
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »