Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:
“In alle gevallen waarbij door de kerkenraad een bericht van overlijden wordt ontvangen wordt daaraan, zonder enig onderscheid, in de eerstvolgende kerkdienst na ontvangst van het overlijdensbericht op de volgende wijze aandacht besteed:
1.Bij de afkondigingen wordt de gemeente meegedeeld dat bij de kerkenraad een bericht van overlijden is binnengekomen en dat daaraan in het verloop van de dienst aandacht aan zal worden besteed.
2.Tijdens de dienst leest de voorganger de relevante gegevens van de rouwbrief voor.
3.Hierna wordt door de gemeente een moment van stilte in acht genomen.
4.Daarna wordt een toepasselijk lied gezongen.
5.Tenslotte wordt aan het overlijden door de voorganger aandacht besteed tijdens het dankgebed.
 
terug