September UIT DE KERKENRAAD September UIT DE KERKENRAAD
Terugblik
De zomerperiode is bijna weer voorbij. We kunnen in dankbaarheid  terugzien op de tijdens deze periode gehouden gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Tzumarum/Firdgum. Het heeft zeker  bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid van beide gemeenten.
Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar in 2020.
In het komende seizoen zullen we ook bezien of de samenwerking tussen de beide gemeenten verder kan worden uitgebreid.
Startzondag
De startzondag voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op 15 september 2019. De dienst begint om 9.15 uur. Voor het verdere programma voor de startzondag verwijzen wij u naar de informatie van de jeugdouderlingen op pag. 14 in Tsjerkenijs. Als gemeente krijgen  wij de kans om met vereende krachten weer een nieuwe start te maken. Laten we deze kans aangrijpen om als gemeente in geloof en vertrouwen verder te groeien en te bloeien voor Gods aangezicht.
(Her)bevestiging ambtsdragers
In combinatie met de startzondag zal op zondag 15 september eveneens de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden.
Herbevestigd zullen worden Tineke als diaken en Ronald als ouderling scriba.
Verder zal Tsjikke Martsje Bloem worden bevestigd als onze nieuwe ouderling-kerkelijk werker.
Als kerkenraad zijn wij bijzonder verheugd en dankbaar dat Tineke en Ronald bereid zijn gevonden om nog voor een nieuwe termijn te gaan.
Diezelfde vreugde en dankbaarheid geldt zeker ook voor Tsjikke als onze nieuwe kerkelijk werker. We heten haar nogmaals van harte welkom in ons midden. Wij hopen van harte dat jij met overgave en plezier werkzaam zult zijn in onze gemeente.
Overige diensten
Op zondag 1 september hopen wij  weer het Heilig Avondmaal te vieren. In tegenstelling tot eerdere berichten is er tijdens deze dienst géén  gezamenlijk koffiedrinken.
Zondag 8 september is een themadienst. Voor informatie over deze dienst, zie pag. 15 in Tsjerkenijs.
Op 22 september zal Lieuwe Wijbenga voorgaan in de dienst.
Op 29 september wordt een feestelijke dienst in de feesttent gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Chr. Muziekvereniging Oranje.
WEGWIJZER 2019-2020
Met Tsjerkenijs ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen. Deze staat weer vol met informatie over de kerkenraad, commissies, adresgegevens etc.
Wij raden u aan deze wegwijzer zorgvuldig te bewaren zodat u in de loop van het seizoen deze informatie, indien nodig, kunt raadplegen.
Piet Haagsma, voorzitter.
 
terug