zo 15 september 2019

Startzondag en Bevestiging

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.15 uur      

                   
Voorganger                                            Ds. J. Lindeboom
Bevestiging ouderling-kerkelijk werker     Tsjikke Martsje Bloem en herbevestiging Tineke en Ronald
Collecten                                               Diaconie en Pastoraal Werk
Extra collecte                                         Kerk
Zingen voor de dienst                             Lied 249
De paaskaars wordt aangestoken door    Nynke
Kinderkerk                                             Lydia en Jikke
 

terug