Tsjikke Bloem

Tsjikke Bloem
Aan het einde van mijn studie merkte ik dat ik steeds vaker nadacht over de toekomst van de kerk en met name nadacht over de jonge generatie die vaak niet meer betrokken is bij de kerk. Als ik hier met mensen over sprak dan voelde ik mijn hart branden van verlangen om hierin weer wegen te zoeken hoe de jonge generatie weer aansluiting bij de kerk kan vinden en andersom.
Iets wat ik nooit had verwacht gebeurde, ik merkte dat ik er juist naar verlangde om in Friesland de kerken te ondersteunen en ik ervaar het als een verlangen wat God in mij heeft gelegd. In december kreeg ik de kans om als jeugdwerker aan de slag te gaan bij de protestantse gemeentes van Nijega, Opeinde en de Tike. Ik merk dat ik daar op mijn plaats ben en ik geniet ervan om iets voor de jeugd te kunnen betekenen. Maar ik merkte ook dat er een verlangen groeide om juist de gehele gemeente te mogen dienen, alle generaties. Ik wilde mijn talenten ook inzetten in het pastoraat. Toen diende de vacature in Minnertsga zich aan en mocht ik op gesprek komen. Een gesprek waarin ik mij warm voelde worden en enthousiast werd over wat de commissie vertelde over de gemeente. Ik ervaar het als een zegen dat ik tot eer van God en tot opbouw van de gemeente voor en met jullie aan het werk mag gaan in Zijn Koninkrijk. 
Ik zie er naar uit om samen op te trekken en daadwerkelijk naast elkaar te staan. Zo kunnen we naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Dit alles probeer ik met een integere, liefdevolle en geduldige houding te doen. Door mijn oog op God te richten kan ik mijn eigen leven eerst leiden, om vervolgens weer aan anderen uit te kunnen delen.
Er valt nog veel meer over mijzelf te vertellen, maar graag wil ik jullie persoonlijk ontmoeten of bij de activiteiten van de gemeente. Schroom niet om op mij af te stappen of om mij te benaderen.
Mijn e-mailadres is:
Mijn telefoonnummer is: 0612571785.

Oant Sjen,
Tsjikke Bloem.
terug