VOORZIENING VACATURE KERKELIJK WERKER VOORZIENING VACATURE KERKELIJK WERKER

Wij zijn als kerkenraad bijzonder blij en dankbaar dat wij u als gemeente kunnen meedelen dat inmiddels is voorzien in de door het vertrek van Lieuwe Wijbenga ontstane vacature voor kerkelijk werker.
De kerkenraad heeft namelijk op 26 juni j.l. op voordracht van de sollicitatiecommissie unaniem besloten om Tsjikke Martsje Bloem voor 0,7 fte aan te stellen als onze nieuwe kerkelijk werker. Tsjikke is 26 jaar en woont in Hijum.
Zij heeft de HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gevolgd aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
Zij heeft in haar studentenperiode verschillende werkervaringsplekken en stages gevolgd.
Verder is zij op dit moment voor 12 uur werkzaam als jeugdwerker bij de Protestantse Gemeenten van Nijega, Opeinde en de Tike.
De datum van indiensttreding en haar bevestiging als ouderling-kerkelijk werker is vastgesteld op zondag 15 september.
Wij wensen Tsjikke alvast bijzonder welkom in ons midden en wij hopen uiteraard op een vruchtbare samenwerking tot eer van God en tot opbouw van onze gemeente.

Piet Haagsma, voorzitter.
 
terug