Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer »
 
MAARTEN LUTHER: ZINGEN IS DUBBEL BIDDEN MAARTEN LUTHER: ZINGEN IS DUBBEL BIDDEN

Lezing over de muziek en het geloof van Luther.
In 2017 is in Europa 500 jaar reformatie herdacht met het Lutherjaar. Luther was niet alleen theoloog maar ook componist en liedschrijver. In zijn teksten en gedichten vinden we zijn geloofsopvattingen terug.
Op deze avond maken we hiermee kennis. Daarnaast luisteren we naar enkele composities, die te maken hebben met Luther en de reformatie, zoals de cantate Ein feste Burg ist unser Gott van J.S. Bach en de Reformatiesymfonie van Mendelssohn.
De lezing wordt verzorgd door ds. Ulbe Tjallingii op
donderdag 18 januari 2018 om 19.30 uur in It Mienskar te Oosterbierum.
Iedereen is van harte welkom.

 

 
MAAK KENNIS MET THEOLOGIE MAAK KENNIS MET THEOLOGIE

Je wilt meer weten over de  Bijbel.
Je wilt weten wat mensen geloven en welke betekenis dat heeft voor hun leven.
Je bent geïnteresseerd in een dialoog tussen verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
Je zou graag je eigen geloofsperspectief willen verdiepen.
Spreekt dit je aan?
 

lees meer »
 
Bazaar Bazaar

Het jaar is nog maar pas begonnen. Maar noteert u het alvast, op
16 november 2018 willen we voor de tweede keer een bazaar houden voor heel ons dorp.

 

lees meer »
 
AVONDGEBED AVONDGEBED

Even een bericht van het avondgebed wat gehouden zal worden op
3 januari 2018 om 19.15 uur in de Twaskar.
 
 

lees meer »
 
TOP2000 DIENST TOP2000 DIENST


De voorbereidingen voor de 4 dorpen4ing zijn in volle gang, we hopen er een mooie 4dorpen4ing in de vorm van een TOP2000dienst van te kunnen maken.


De afgelopen periode hebben we in overleg met elkaar een mooie liedlijst samengesteld.
Deze liederen zullen gespeeld en gezongen worden door de band FROST.
Ook is er ruimte voor samenzang onder begeleiding van de band, gebeden, lezingen, gedichten.

 
De dienst is op 14 januari a.s., ’s middags om 16.00 uur in de kerk van Tzummarum.
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje nog even na  te praten.

We zien jullie graag in Tzummarum.
 
Hartelijke groeten,
Adeline Jukema, Anneke de Vries, Fokke Visser, Lenie Herder, Afke Joostema, Corrie Bouma, Lieuwe Wijbenga, Anne Rondaan en Olga Schuiling.
 

 
Bijzondere gemeenteavond 17 januari 2018 20.00 uur: Bijzondere gemeenteavond 17 januari 2018 20.00 uur:

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zal in november a.s. een deelproject in Minnertsga worden uitgevoerd onder de noemer Under de Toer De bestimming. Dit alles met theater, zang en muziek met inschakeling van eigen dorpsbewoners.
 

lees meer »
 
Oproep: Oproep:

De afgelopen jaren werden er in de gemeente Tzummarum/Firdgum 6 avonden georganiseerd door de commissie vorming en toerusting.
 

lees meer »