EMMAÜSWANDELING – dinsdag 28 november 2017 EMMAÜSWANDELING – dinsdag 28 november 2017


Op het activiteitenformulier in de wegwijzer heeft u kunnen lezen over een nieuwe activiteit, namelijk de Emmaüswandeling. Ds. Jelte en Lieuwe zullen deze wandeling gaan leiden. Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten. De eerste wandeling zit er inmiddels op. Er waren 15 deelnemers, een mooi begin.
De tweede wandeling is op dinsdagmiddag 28 november om 13.15 uur. We verzamelen in de Sint Martinustsjerke te TZUMMARUM.
U kunt zich die middag vrijblijvend aanmelden. Mocht door omstandigheden de wandeltocht niet door kunnen gaan dan proberen wij dit aan de gemeente kenbaar te maken. Houdt ook het informatiebord bij de Meinardskerk in de gaten. (we wandelen ongeveer een uur).Loopt u met ons mee? Graag tot ziens!       Ds. Jelte & Lieuwe.
 

 
Bijbelquiz Bijbelquiz


De werkgroep van Sexbierum organiseert dit jaar weer een Bijbelquiz. Deze wordt gehouden op donderdag 16 november a.s. in gebouw de Terskflier, Tjerk Hiddesstrjitte 27. 's Avonds vanaf 7 uur staat de koffie/thee klaar en de quiz begint om half 8. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!
 
Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster
 

lees meer »
 
KINDERKERK KINDERKERK

Dinsdag  17 oktober  zijn wij (Jesse en Sjoerd Hendric) bij Gerrit de Vries geweest.
We hebben hem namens de kinderkerk € 155,00 gegeven voor het goede doel “Hoop doet leven”.

lees meer »
 
JEUGDCLUBS JEUGDCLUBS

 

 
Op dinsdagavond 14 november 2017 komen de
jeugdclubs weer bij u langs met de verkoop van wc-papier

   
 
  
De opbrengst gaat naar het jeugdwerk.

 
Dorcas-actie(week) 29 oktober tot 5 november Dorcas-actie(week) 29 oktober tot 5 november

Dit jaar doen we als diaconie weer mee aan de Dorcas Voedselactie zoals u heeft kunnen lezen in het oktober nummer van Tsjerkenijs.
Op vrijdag 3 november is er in de Dagwinkel de Dorcas voedselactie voor extra boodschappen.
Op woensdag 1 november Dankstond wordt tijdens de kerkdienst de gewone collecte van de diaconie bestemd voor Dorcas, de extra collecte voor dankstond blijft bestemd voor de kerk.  
Tot slot, is er ook de mogelijkheid om een gift te storten op NL93RABO0119300427 t.n.v. diaconie o.v.v. Dorcasactie.
Deze actie wordt alvast van harte bij u aanbevolen! 
 

 
GEBEDSGROEP GEBEDSGROEPEven een berichtje over de gebedsgroep in de huiskamer.
Helaas door te weinig deelname hebben wij moeten besluiten om te stoppen met onze gebedsgroep in de huiskamer. Het is goed geweest, na 15 jaar met elkaar te hebben gebeden en meegeleefd met mensen ver weg en dichtbij,  om op te houden.
Natuurlijk stopt het gebed hiermee niet, maar wel deze vorm.
 
 

lees meer »
 
ONTMOETINGSGROEPEN ONTMOETINGSGROEPEN


Beste lezer,
In september kon u zich weer voor allerlei activiteiten binnen de kerk opgeven. Één van die activiteiten zijn de ontmoetingsgroepen.

lees meer »
 
"Kerkproeverij, een open huis" "Kerkproeverij, een open huis" 

 
JEUGDCLUBS JEUGDCLUBS


In september gaan we weer van start met het clubseizoen!
Kom jij ook?
De eerste clubavonden zijn op:

lees meer »