OPEN KERK 2017 OPEN KERK 2017

Dit seizoen begint de open kerk weer. Het begint op 1 juli en het eindigt op 9 september.
Er is ook weer een fietsroute om kunst in de kerken te bewonderen. Dat gebeurt  i.s.m. Keunstwurk Fryslân. Ook zijn er bepaalde datums dat het orgel  wordt bespeelt door organisten van de St. Organum Frisicum.  De speeldatums zijn 1 juli, 5 augustus en 26 augustus.
De kerk is open vanaf 13.30 uur  tot 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om de kerk te bewonderen en te luisteren naar de orgel klanken en natuurlijk langs de kerken in de omgeving te fietsen.
Wij als vrijwilligers zoeken ook nog vrijwilligers die op een zaterdagmiddag als gastheer en of gastvrouw willen helpen.  Lijk het u wat om vrijwilliger te zijn dan kunt u zich opgeven bij J. Posthumus telefoonnr. 471849.
Het afgelopen seizoen 2016 zijn er 270 gasten geweest die de kerk hebben bewonderd. En we hebben veel positieve reacties gekregen.
 
Vriendelijke groeten, vrijwilligers Open kerk.
 

 
Urnenmuur Urnenmuur

De urnenmuur is in de afgelopen tijd geplaatst en er zal nog een pad naar de muur aangelegd worden. Belangstellenden kunnen nu dus zien hoe het er uit ziet.

 
Publicatiehokje Publicatiehokje

De oplettende bezoeker heeft het al gezien bij de hoofdingang is er een publicatiehokje gekomen. Het is de bedoeling dat hierin de komende diensten vermeld worden.
Flyers voor thema diensten kunnen bij Jan Schotanus ingeleverd, hij zorgt er dan voor dat deze ook in het publicatiehokje komen.
 

 
Oudejaarscollecte Oudejaarscollecte

Jaarlijks wordt de Oudejaarscollecte gehouden. De Oudejaarscollecte is een bron van inkomsten voor onze kerkelijke gemeente en wordt besteed aan kerkelijke activiteiten. Wanneer u verder leest, vindt u een voorbeeldbrief.

lees meer »
 
Solidariteitskas

Solidariteitskas

Solidariteitskas, helpende handen
Afdragen, bijdragen, aandragen

lees meer »
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 

lees meer »
 
Reglement begraafplaats (van kracht vanaf 1 jan 2011) Reglement begraafplaats (van kracht vanaf 1 jan 2011)

Reglement_begraafplaats Minnertsga_(per_1_jan_2011).pdf

 

De in het "reglement begraafplaats" Art 13 punt 3 genoemde minimum termijn van "15 jaren" is niet correct.

De juiste tekst van artikel 13 luidt als volgt:

Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. Voor particuliere graven geldt een minimumtermijn van 20 jaren en zal niet langer zijn dan 30 jaren.

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.